Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladen aan den stengel verdeeld, soms tevens een wortelroset . . 83

82 Klein plantje. Bloempjes in een tros. Vruchijes ovale hauwtjes (fig. 674).

E r ó p h i 1 a v e' r n a 3*«. Planten krachtig met parallelnervige bladen. Bloemen in een aar, met ver uitstekende meeldraden (fig. -1292) Plantago «e*.

83 Bladen tegenoverstaand 84

Bladen verspreid

84 Planten met brandbaren. Bloemen groenachtig (tig. 424).

U r t f c a 2tv.

Planten zonder brandharen 85

85 Zeer kleine plantjes, hoogstens 0,12 hoog 86

Planten meer dan 0,12 hoog, meestal meer dan 0,15 hoog. ... 89

80 Bloemen alleenstaand of hoogstens 2 bijeen in de bladoksels ... 87 Bloemen soms ook wel in de bladoksels, doch dan tevens aan het eind van den stengel en der takken, gesteeld 88

87 Bloemen zeer klein, rood, 1 of 2 in de bladoksels, zoo groot als een

speldeknop. Bladen eirond. Stengel rood (fig. 876).

T i 11 a é a 4t2.

Bloemen zeer klein, wit of lichtrose, zittend of gesteeld. in de oksels deibladen , zoo groot als een speldeknop. Bladen lepelvormig (fig. 738, 739)

E1 a t f n e -low.

Bloemen wat grooter, rood, met gekleurden kelk, zonder bloemkroon. Bladen langwerpig (fig. -HOI) Glaux 334.

88 Bloemen wit, in de bladoksels zittend en aan het einde der takken.

Kelk 2-slippig (fig. 557) Móntia 330.

Bloemen wit, in de vertakkingen van den stengel gezeten en aan den top der takken. Kelk 4-deelig. Kroonbladen 4 (fig. 768).

R a d f o 1 a 422.

Bloemen geel. in de oksels der bladen en aan den top van den stengel. Kelk 4-tandig. Bloemkroon 4 spletig (fig. 1116) . Cicéndia 3*2.

89 Bloemen alleenstaand in de bladoksels, met roodgekle'irden kelk, zonder

bloemkroon. Klein plantje, hoogstens 0,15 hoog (fig. 1101). Glaux 514. Bloemen tot bloeiwijzen vereenigd. Planten minstens 0,15 lang . . 90

90 Bloemen klein 91

Bloemen vr(J groot, wit of vleeschlcleurig, in schermen. Bladen elliptisch tot langwerpig-lancetvormig (fig. 1121, 1122) AsclepladaceeOn SttS.

91 Bloempjes blauw, in kortgesteelde hoopjes aan het eind van den sten¬

gel (fig. 1347) Valerianélla «»f.

Bloempjes groen of groengeel 92

92 Bladen in een wortelroset en langs den stengel staand. De hoogere sten¬

gelbladen zittend, zelfs met de bladvoeten met elkaar vergroeid. Bloemen

Sluiten