Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 Bladen in kransen van 3, ver afstaand, van boven met vlakke groeven,

blauwachtig groen, van onderen stomp-gekield . Juni'perus ISO. Bladen niet in kransen 1 ^

12 Bladen 2-5 bijeen in een vliezige scheede, lang, altijdgroen. Pi'nus ISI. Bladen alleenstaand I3

13 Bladen samengedrukt-vierkant, spits, naar boven en naar de zijden

gericht P'cea ««■

Bladen vlak, naar 2 zijden gericht I4

H Bladen stomp, uitgerand, van onderen met 2 witachtige strepen . . A'bies 1Ï3. Bladen spit«, niet uitgerand, van onderen lichtgroen, dof, zonder strepen.

Taxus HO.

15 Op boomen woekerende, kleine heester. Bladen langwerpig of lancet-

spatelvormig, gaafrandig, lederachtig. Stengel gaffelvormig vertakt.

V f s c 11 m 33H.

Liggende of windende heesters 16

Rechtopstaande, niet woekerende heesters 17

16 Grootere, windende heesters. Bladen kaal, de bovenste zittend of vergroeid.

Lontcera

Kleine, liggende heesters. Bladen min of meer behaard.

Helianthemum 403.

17 Bladen gezaagd of getand IS

Bladen gaafrandig 22

18 Bladen kaal of althans weinig behaard 19

Bladen van onderen viltig, grijsachtig-wit, van boven los-behaard, elliptisch ol elliptisch-langwerpig, spits Viburnum Lantana •§!.

19 Zijnerven boogvormig naar den bladtop loopend 20

Zijnerven naar den rand loopend 21

20 Bladen fijn-, maar dicht-gekarteld-gezaagd, eirond-elliptisch of elliptisch.

Doornige heester Rhamnus 433.

Bladon fijn-gezaagd, elliptisch, toegespitst Philadélphus 480.

21 Takken vierkantig of wrattig. Bladen langwerpig tot eirond, toegespitst,

stekelpuntig fijn-gezaagd Euónymus «I.

Takken rond, glad. Bladen lancetvormig, toegespitst, gezaagd, kaal of van onderen fijn-behaard Soorten van Sdlix SKf.

22 Bladen min of meer lederachtig, kaal 23

Bladen kruidachtig

23 Bladen langwerpig-lancetvormig tot lancetvormig, spits, langer.

Ligiistrum 3SK.

Bladen elliptisch, stomp, st(jf, hoogstens U,02 lang Buxus 449.

Bladen lancetvormig, stUf, glanzend-groen NériumJSJ.

24 Bladen aan den voet niet hartvormig. 25

Sluiten