Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladen gezaagd, getand of gekarteld 50

48 Bladen van onderen wit of grijsviltig 49

Bladen kaal of alleen op de nerven behaard, met behaarde stelen.

Rhamnus 433.

Vergelijk ook Salix, blz. Sttt.

4!) Bladen i>,01-0,0.i breed. Steunbladen lancetvormig Cotoneiister 499.

Bladen 0,04-0,07 breed. Steunbladen ei vormig-rondachtig, klierachtig getand.

C y dó nia SOO.

50 Bladsteel even lang of half zoo lang als de bladvlakte. Blaadjes meest

behaard. klein-gezaagd Pfrus JOO.

Bladsteel korter 51

51 Bladen van onderen kaal of behaard, stomp, spits of toegespitst, ge¬

zaagd of dubbel-gezaagd. Bladsteel aan den top soms klierachtig.

Prunus 3 li9.

Bladen kaal, van boven glanzig, klierachtig gezaagd, eirond-elliptisch.

Bladsteel klierachtig Salix pentindra

Bladen eerst van onderen viltig, aan weerszijden afgerond, of van voren afgeknot, gekatleld-gozaagd. Bladsteel nooit klierachtig Amelanchier SOO.

52 Bladen gaafrandig of bijna gaafrandig 53

Bladen gezaagd, getand of gekarteld 56

53 Bladen kaal 54

Bladen niet kaal 55

54 Takken naar beneden gebogen of hangend. Bladen langwerpig-lancetvormig.

L y c i u m SOt.

Takken niet hangend, kort. Bladen lancetvormig, aan den voet wigvormig versmald Ddphne 493.

Takken rechtopstaand. Bladen langwerpigomgekeerd-eirond tot wiglancetvormig, aan den top iets gezaagd, van onderen dunviltig.

M f ri c a Hit.

55 Bladen bijna zittend, van onderen wit of grijsschilferig, lijn-lancet-

vormig. Doornige heester Hippóphaes 493.

Bladen gesteeld, langwerpig-lancetvormig, van onderen viltig. Met of

zonder doornen Méspilus 499.

Bladen gesteeld, langwerpig-lancetvormig, aan weerszijden zilverwit schilferig. Met

of zonder doornen Glaeagnus 494.

Bladen gesteeld. smal-lancetvormig tot elliptisch lancetvormig, van onderen zijdeachtig-behaard of viltig, met steunbladen. Geen doornen.

Soorten van S d 1 i x Mi. Zie ook Sarothamnus blz. J*«.

56 Knoppen door een kapvormig omhulsel omsloten. Bladen langwerpig

tot lijn-lancetvormig, kaal, van onderen zijdeachtig-behaard of viltig, meest fijn-gezaagd, met steunbladen SiHix taf.

Sluiten