Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onvruchtbaar deel der bladen vinspletig tot dubbel-gevind. Vruchtbaar deel pluim-, zelden bijna aarvormig . Botrychium ti3.

1. Ophioglóssum Trn.

1 Onvruchtbaar deel der bladen eivormig of langwerpig-eivormig, stomp, gaafrandig, geelgroen, zich van het meest langer vruchtbaar deel in of over het midden scheidend (fig. 35). 0,05-0,25. 2).. Juni, Juli. Vochtige weilanden, duinpannen, vochtigen duingrond. Vrij algemeen Addertong. 0. vulgatum L.

Fig. 35. Ophioglossum vulgatum. Fig. 36. Botrychium Lunaria.

a deol van een vruchtaar met r^jpe s|»o- a deel van het vruchtbaar deel van rangiön; ft sporen, b\j c vergroot. oen blad ; b sporen.

2. Botrychium Sw.

1 Het onvruchtbaar bladdeel zittend, zich in het midden der plant van het vruchtbare scheidend, in omtrek langwerpig, gevind (fig. 36). Blaadjes halvemaanvormig met breeden, wigvormigen voet, ongedeeld, gaafrandig, zelden gekarteld tot gelobd. 0,05-0,20. 2J.. Juni, Juli. Duinhellingen, heigrond. Vrjj zeldzaam.

Maankruid. Maan varen. B. Lunaria Sw.

heikels, Oe'ill Flora, 4Jt druk.

fe

Sluiten