Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertakt, overhangend. Bladseheeden ruwbehaard. Gekweekte grassoort (fig. 223) Piinicum 194.

Kelkkafjes 2. Bladseheeden kaal. Boschgrassen 37

37 Pluim wijd uitgespreid met bijna horizontaal afstaande takken. Hoog

gras (fig. 254) M i 1 i u m sim.

Pluim of tros slap, naar eene zijde gekeerd, uit slechts een gering aantal aartjes bestaand (fig. 2766) Mélica SI3.

38 Kelkkafjes onontwikkeld of weinig ontwikkeld. Kroonkafjes zon¬

der naald (fig. 242). Meeldraden 1—6. Pluim ver uitgespreid,

zeldzaam geheel ontwikkeld L é e r s i a sos.

Kelkkafjes goed ontwikkeld 39

39 Kelkkafjes 4, de 2 buitenste bijna even lang, bootvormig, langer

dan de ongenaaide, lederachtige kroonkafjes, de 2 binnenste veel

kleiner, schubvormig Phalaris #»«.

Kelkkafjes 2, ongelijk, het onderste langer 40

4(> As der aartjes aan den voet der bloemen met haren bezet, die langer zijn dan de breedle der kroonkafjes. Kelkkafjes nauwelijks langer dan de kroonkafjes (fig. 247) . Calamagróstis so4. As der aartjes kaal of alléén aan den voet der bloemen met zeer korte haren. Kelkkafjes langer dan de kroonkafjes. Pluim los. Aartjes zeer klein (fig. 244) Agróstis SOS.

41 Kelkkafjes even lang of bijna zoo lang als het geheele aartje . 42 Kelkkafjes (vooral de onderste) zelfs korter dan de het dichtst er

bij staande bloemen 50

42 Bloemen zonder kafnaalden. Kelkkafjes eirond of elliptisch . 43 Bloemen alle of ten deele met kafnaalden. Kafnaalden vaak nauwelijks uitstekend : *

43 Aartjes 3-5-bloemig. Bloemen 2-slachtig. Kelkkafjes kruid-leder-

achtig, bijna even lang. Onderste kroonkafje aan den top 2tandig, tusschen de tanden stekelig of 3-tandig (fig. 272).

T r i ó d i a SI3.

Aartjes (l-)2-bloemig, met een knotsvormigen aanleg voor een bovenste bloem. Kelkkafjes vliezig, ongelijk. Onderste kroonkafje gaafrandig, stomp, gewelfd (fig. 274) . . Mélica SI3. Zie ook Avéna blz. stl-

44 Stempels aan den top der bloemen te voorschijn tredend. Stijl

lang. Aartjes 3-bloemig, de 2 onderste bloemen mannelijk, de bovtnste 2-slachtig (met 2 meeldraden). Welriekend gras (fig. 229).

Hieróchloa t9ï.

Stempels aan den voet der bloemen te voorschijn tredend. Stijl kort. 45

45 Aartjes 2-bloemig, niet boven de bovenste bloemen verlengd, klein

of zeer klein 46

Aartjes 2-meerbloemig, met een steelvormige verlenging der as boven de bovenste bloem . . 47

Sluiten