Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naalden der bloemen korter dan hare kafjes, stijf. Plant lichlgioen. Stengel en bladen stijf. Aren meest dicht, rechtopstaand (fig. 302). 0,60-1,00. 2).. Juni, Juli. Op zandige, steenachtige plaatsen. Zeldzaam. Het meest in Zuid-Limburg.

Gevinde kortstee 1. B. pinnatum P. B.

2 Bloemen der aartjes iets uit elkaar staand ifig. 803). Aartjes ongeveer 0,004-0,00a breed. Bladen ongeveer 0,002-0,004 breed. 0,10-0,20. O- Mei, Juni. Oudenbosch ^ Aangevoerd Afgebroken korts teel. B. distachyoii P. B.'

Bloemen der aartjes dicht opeenstaand (fig. 304). Aartjes 0,0010,003 breed. Bladen ongeveer 0,006-0,008 breed. 0,30-1,00. 2|. Juli, Augs. In bosschen. Vrij zeldzaam.

Boschkortstee 1. B. silvaticum P. B.

Goiykt in uiterlijk wat op de Bromus as per, nog meer op Triticum caninum, waarvan zy zich door de beharing, het duidelijke tongetje en de meer van elkaar verwijderde, grootere aartjes onderscheidt. De van onderen witte middennerf maakt de bladen zeer kenbaar.

44. Brómus L. Dravik.

Pluimgrassen met een rechtopstaande, uitgespreide, of naar ééne zjjde overhangende pluim. Aartjes veelbloemig, bijna altjjd met kafnaalden. 1

1 Het onderste kelkkafje 3-5-, het bo¬

venste 7-9-nervig. Geen overblijvende planten 2

Het onderste kelkkafje 1-nervig, het bovenste 3-nervig 9

2 Aartjes eerst rolrond, later samenge¬

drukt, bijna steeds naar den top versmald. Kroonkafjes met afgerondun rug. Naald duidelijk onder den top ingeplant, zelden ontbre¬

kend. Stengel rechtopstaand , kaal. Fig 304. Brachypodium silvaticum. Bladen vrij smal. Aartjes iets los. 3 n deol van een blad met tongetje;

Aartjes samengedrukt, lancetvormig. Kroon- onderste kromkafje; c meeldraden kafjes cekield, ongenaald, stekelpuntijr. met vruchtbeginsel, bj) d het laatste Vruchtbeginsel en vrucht aan den top 2-3- afzonderlijk.

lobbig. Stalen vaak 3. Stens-'el meest rechtopstaand. Bladen zeer smal niet zeer verlenpd itot U.(06) tongetje. Piuim ook' na den bloei samengetrokken, zeer lanj;, na rapheid overhangend. Aartje» lar.gwerpigomgekeerd-eirond. 0,:;0-0,6u. 5J. Juli, Augs. Aangevoerd. Middelburg, fcclncdam, Leiden, Rotterdam, Amsterdam . . . Paard eg ras. B. nuloloides II. B. K. 3 Bladscbeeden kaal, zelden met eDkele baren, gegroeid. Bloemen tijdens den vriiehttjjd iets van elkaar verwijderd (fig. 305). Onderste kroonkafje stomp, met boogvormige zijranden, tijdens den iieukels, Geïll. Flora, 4Je druk. 15

Sluiten