Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

t>i ai i -. ^Qgfilsch i&üigr&s. L Derpnnn L

Plant los zodenvormend. Bladen als ?ü in™ Perenne L.

cfirr r>i„ • •• ""jueu, ais zij jong zijn, zwak opgerold

^ a Bloeiwi}ze een losse, aarvormige tros, waaraan vooral de onderste aartjes duidelijk gesteeld zijn. Aart>'es scheef ten opzichte van de aanhechtingsplaats aan den steel staand de onderste soms met zwartjes, 6-12-bloemig. Kelkkafjes nakr boven droogvliezig, lancetvormig, de onderste 1-3-nervig, aan de onderste

Fe.tuca'loliacea. F'8'^ Fl8-Fig. 338. Lepluru» filiformis.

ci aartje met een deel der spil.

aaitjes ontbrekend, de bovenste 3-5-nervig. Onderste kronnknfi» angwerpig. Vruchten niet rijp wordend. 0,30-0,60. 21 Juni In vruchtbare weilanden, aan waterkanten. Vrij zeldzaam. (Festuca loliacea Koch, Loliura festucaceum Lk.). Bastaard van Festuca elat.or en Lolium perenne . Festuca elatior x Lólium perènno

Kelk^aöe^Sui^r^n^g hartjes klein. moest Jl.bloemig!

katje spits, lancetvormig. 0,10-0,30. Q Mol, Junf. A™ngév<£rd.' Hofdam™"'

L. êtrictnm Pres).

Sluiten