Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 343. Bloem van Fig. 344. Orchis Morio.

dan bij de soort zelve. (O. picta Lois.) (Deze is bij Valkenburg bij Leiden gevonden). Bloemdekbladen stomp (fig. 343). Helm zeer stomp, groen gestreept. Lip kort 3-lobbig met afgeronde zijlobben. Kleur der bloemen verschillend , donkerpurper tot rose of wit. 0,10-0,25. !).. Mei, Juni. Vochtige weilanden en in duinvalleien. Algemeen .... Koekoeksbloem. Kulletjeskruid.

Harlekijn. 0. Mório L.

4 Schutbladen veel korter dan het vruchtbeginsel 5

bchutbladen minstens tialf zoo lanir als het vruchtbeginsel. Bloemen klein (0,008-0,01) (fig. 3441. Helm halfbolrond, stomp, van buiten zwartpurper (daarom de aar voor den bloeitijd als verbrandt. Lip wit, met roode puntjes, de middelslip naar voren langzamerhand verbreed. Spoor omstreeks i-inaal zoo lang als liet vruchtbeginsel. 0,20 0,'U 4- Mei, Juni. Weilanden. Maastricht . . Aangebrande orchis.

O. ustuliitu L.

5 Lip met puntjes, als door een penseel

gemaakt, de zijslippen niet naar boven «schutblad: i> vruchtgebogen . 6 beSinse|; c Woemdek.

Lip met fluweelachtige puntjes, do zijslippen boogvormig naar boven gekromd, zeer lang, de middelslip 2-spletig, met een lijnvormig tandje in de bocht en lange slipjes, die denzelfden vorm hebben als de ztyslippen, doch b\jna dubbel zoo lang zijn als deze. Helm roodachtig grtfs, lip purper of wit, donkerpurper gepunt. Aar dicht, bolrond. 0,30-0,40. 24. Mei. Duinen. Den Haag . . . . Apenorchis.

O. si'niiae Lmk.

6 Helm kort-eirond, van buiten groenachtig, donkerpurper gevlekt of

J J 1 • /C_ O A K _\

bruinrood, donkerder dan de lip (hg. <345a). Middelslip der lip aan den voet 4-5-maal zoo breed als de zijslippen. naar boven langzamerhand verbreed tfig. 3454). Schutbladen 1/e-1lsmaal zoo lang als het vruchtbeginsel. Lip

wit of lichtpurper, donkerder geaderd, met purperkleurige haarbundeltjes. Welriekend. 0,40-0,70. Mei, Juni. Bosschen.

Zuid-Limburg. (O. purpürea Huds.)

Bruine orchis. 0. füsca Jacq.

Helm eirond-lancotvormig, van buiten roodachtig grjjs of lila, lichter dan do lip. Mie*

ueisiij» uei up eerst uyna even sraai ais ae zusuppen, aan oen top plotseling verbroed ifig. 346). Schutbladen l/,- /«-maal zoo lang als het vruchtbeginsel. Lip lichtpurper, met donker-purperkleurige haarbundeltjes. Welriekend. 0.2Ö-0.45. 21. Mei. Juni. On hpirrnpidft. era.

zige plaatsen. Zuid-Limburg, Breda, Velsen. (O. Iiivini Gouanl fig. 316.

Soldaatjes. O inllitaris L.

7 Knollen ongedeeld. Schutbladen vliezig, even lang als of iets korter dan het vruchtbeginsel. Spoor horizontaal of naar boven gericht (fig. 347) 8

Knollen handvormig-gedeeld. Schutbladen meest kruidachtig, langer dan het vruchtbeginsel. Spoor naar beneden gericht (fig. 350) 9

Heukelü, GeïU. Flora, druk. 16

Sluiten