Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 347. Bloem van Orchis mascula.

a vruchtbeginsel: '/ schutblad: c, rl helm: e lip; f spoor.

10

8 Schutbladen, ten minste de bovenste 1-nervig (fig. 347}. Bladen met smallen voet, naar het midden verbreed. Lip diep-3-lobbig.

Bloemdekbladen langwerpig, meer spits, spoor ongeveer zoo lang als het vruchtbeginsel. Aar verlengd. Bloemdek purper. 0,25-0,60. 2).. Mei, Juni. In duinpannen, op vochtigen heidegrond , in moerassige veenstreken. In de duinen en Zuid-Liraburg. Zeldziiam.

Mannetjesorchis. 0. mascula L.

Schutbladen 3-5-nervig. Bladen van den voet af smaller wordend (Hg. 3481. Lip 3-lobbig, de middellob even lang als of' langer dan de zijlobbon. Buitenste bloemdekbladen stomp. Spoor korter dan het vruchtbeginsel Bladen Ulnlancetvormig, gegroefd. Aar verlengd, yi. Bloemdok lila purper. 0,800,50. 4. Juni, Juli. Moerassige weilanden. Maastricht . . Moerasorchis. 0. nallistrls Jacu.

9 Stengel hol, 3-6-bladig, het bovenste blad de aar meestal bereiken d De onderste en middelste schutbladen langer dan de bloemen. 10 Stengel met merg, 6-10-bladig. Bladen met smallen voet, meest

zwartbruin gevlekt, het bovenste meest van de aar verwijderd. Schutbladen even lang als of korter dan de bloemen. Lip breed-3-lobbig (fitr. 349). Bloemdek licht-

Hg. 848. pUrper tot wit( de lip met donkerpurperkleurige teekeningen. 0,20-0,60. !).• Juni, Juli. In vochtige, drassige weilanden, op vochtige heide, in veenstreken. Algemeen. . . . Koekoeksbloem. Gevlekte orchis. 0. maculata L.

Bladen met smalleren voet, tot het midden verbreed, aan den top vlak afstaand, meest zwartbruin gevlekt , de onderste langwerpig-elliptisch (fig. 350). Lip 3-lobbig. Bloemdek lila-purper,

zelden rood of wit. 0,15-0,40. 2J.. Mei, Juni. In vochtige, drassige weilanden en in veenstreken , ook in de duinen. Algemeen.

Handjesbloem. Handekenskruid. 0- latifólia L.

Fig. 840. Bloem van Orchis maculata.

a, 6 helm; c lip.

Fig. 850. Orchis latifólia.

a bloem van ter zijde gezien, beneden rechts bloem van voren; c meeldraad, «tempelzuil en het gedraaide vruchtbeginsel ; dstuifmeelklompje: e vrucht.

Dy j doorgesneden.

Sluiten