Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladen met breeden voet, naar boven versmald, aan den top kapvormig samengetrokken, rechtopstaand, meest ongevlekt. Lip ongedeeld of onduidelijk 3-lobbig. Aar dicht, rijkbloemig. Bloemdek lichtpurper, soms vleeschkleurig. 0,15-0,45. Ij.. Juni. In vochtige, drassige weilanden en in veenstreken, ook in de duinen. Vrij algemeen. Vleeschkleurige orchis. 0. incarnata L.

3. Gymnadénia R. Br. Muggenorchis.

Knollen handvormig gedeeld. Schutbladen 3 nervig. Aar rolrond, gedrongen. Spoor naar beneden gericht 1

1 Bloemdek witachtig groen, klein. Bloemdek-

bladen tot oon iielni samengebogen (fig. 352). Lip diep 3-spletig, de middelslip langwerpig. Spoor Vmaal zoolang als het vruchtbeginsel. Aar dicht. Bladen langwerpig-omgekeerd eirond. 0,10-0,31). 2^. Juni, Juli. Op grazige plaatsen in heidestreken. Zwak riekend. Zuid-Limburg . Witte muggenorchis.

6. ulblda Kieh.

Bloemdek purper (soms wit), grooter. 2

2 De zijdelingsche bloemdekbladen wijd

afstaand (fig. 351). Spoor draadvormig, bijna dubbel zoo lang als het vruchtbeginsel. Lip 3-spletig, met ongeveer even lange, eironde, stompe slippen. Aar rolrond, verlengd. Bladen lancet-lijnvormig. Welriekend. 0,25-0,60. ZJ.. Juni—

Augs. In vochtige, grazige streken en in duinvalleien. Vrij zeldzaam . . . Groote muggenorchis. G. cononéa R. Br.

Bloemdek kloinor dan b(i de vo- Fig- 352. Fig. 351. Gymnadénia conopea.

rige. Spoor nauwel(jks zoo a, h bloem van ter z\jde©n van voren;

lang of tot1U van het vrucht- c lip met spoor en stempelzuil.

beginsel. Overigens als de

vorigo. 0,15-0,30. 2).. Juni, Juli. In vochtige weiden. Bergen (duinpan). Zeer welriekend Geurige muggenorchis. 6. odoratissima Ricli.

4. Platanthéra Rich. Nachtorchis.

Knollen ongedeeld. Stengel bjjna naakt. Bladen elliptisch of langwerpig. Bloemen in een lange, rolronde, losse aar 1

Lip ongedeeld. Bloemen wit. Spoor draadvormig, langer dan het vrachtbeginsel

16*

Sluiten