Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viltig, de steel 2-3-maal zoolang als de klier. Stempels vaak 2-spletig. 0,30-0,80. Ij. April. Winterswijk, Doornspijk, Oranjezon. (S. ambigua Khrh.)

S. nurlta X repens.

9 Knoppen en eenjarige takken kon behaard. Bladen langwerpig-omgekeerdeirond,

met iets afgeronden voet, van boven dof, fyn zachtbehaard, van onderen met iets uitstekende nerven. Vrouwelijke katjes langwerpigrolrond Stempels afstaand of samenneigend 2,00-5,00. 1^. April. Kampen, Harderwijk, Wageuingem?), Breda. (S. aquatica Sm ) S. Cuprea X ciuerea.

Knoppen slechts weinig behaard. Bladen langwerpig-omgekeerdeirond, met sterk versmalden voet, gegolfd-gezaagd, van boven rimpelig, dof, kortbehaard. Vrouwelijke katjes vrij klein, dicht. Stempels kort, eirond. 0,50-1,50. K April, Mei. Zeldzaam.

(S. multinervis Döll.) S. aurita X cinerea.

Knoppen en jonge takken kaal. Bladen elliptisch of omgekeerdeirond, met korten, omgebogen top, gegolfd-gezaagd, van boven zwak behaard, iets glanzend. Vrouwelijke katjes eirond-langwerpig. Stempels kort, langwerpig, tegen elkaar liggend. 1,00-3,00. 1> April, Mei. Zeer zeldzaam. (S. capreola Kern.)

S. aurita x Caprea.

10 Schutbladen , voor de vruchten rijp zijn, afvallend. Meestal boomen. 11 Schutbladen, tot de vruchten rijp zijn, blijvend. Meestal heesters. 12

11 Bladen l^ngwerpig-lancetvormig, lang toegespitst, klierachtig gezaagd,

van onderen bleek- of griisgroen, die der stelen der katjes alle klierachtig gezaagd of ten deele gaafrandig. Steel van het vruchtbeginsel 2-3-maal zoo lang als de achterste klier. Meeldraden 3-5, meest 4. 5,00-10,00. 1> Mei. Leiden. (S. cuspidata Schultz.)

S. pentandra X fragilis. Bladen lancetvormig of langwerpig-lancetvormig, toegespitst, gezaagd, eerst zijdeachtig behaard, ten slotte kaal, van onderen blauw- of

bleekgroen. Steel van het vruchtbeginsel even lang als of weinig langer dan de klier. 5,00-12,00. K April, Mei. Zeer zeldzaam. (S. Russeliana Sm.)

S. fragilis X alba.

12 Steel van het vruchtbeginsel omstreeks 2-maal zoo lang als de klier. Bladen lancetvormig, toegespitst, klein gezaagd, eerst zijdeachtig behaard, ten slotte van boven kaal, glanzend, van onderen dof of blauwgroen, kort behaard

ff\cr A. 17k SfannVilaHon sr»lirtpf.ljinPA+ trnrmirr int. hn.1 f-Vlfirt-

vormig. 3,00-6,00. 1?. April, Mei. Vrji algemeen. (S. It:' undulata Ehrh.) S. amyqdalina x alba.

Steel van het vruchtbeginsel korter of ontbrekend. Meeldraden 2. Stijl verlengd. Katjes tegelijk met de bladen verschijnend, rolrond. Bladen lancetvormig, toegespitst, eerst zijdeachtig viltig, ten slotte van boven kaal, glanzend. Takken en knop|»en kaal. 1,00-3,00. Ij. April, Mei. Rotterdam. (8. Trevirani Spr.).

8. vimlnalls X am.vgilalina.

Nog zjjn gevonden S. Caprea X piitpurea (S. discolor Host.) b(j Soestdyk en Nederhorst den Berg en S. aurita X fragilis, waarschijnlijk bij Charlois.

tieukels, Ge'ill. Flura, 4d« druk. 18

Sluiten