Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Pópulus Trn. Populier, xxii.

Boomen met gave of handvormig gelobde bladen en meest hangende,

rolronde katjes. Katjesschubben ingesneden 1

1 Katjesschubben gewimperd. Meeldraden 8. Schors lang glad blijvend. 2

iueeiciraaen ï z—au. Knoppen kaal, kleverig. Schors gegroefd . 3 2 Jongere takken en knoppen witviltig. Bladen bartvormig-rond (vooral de jongere) gelobd, van onderen witviltig (fig. 418). Kat-

jesscnuDDen met of zwak ingesneden, iets gewimperd. Stempels geel. 18,00-30,00.

April. Boschrijke streken aan den duinkant, aan

wegen enz., meest Fig. 418. aangeplant. Abeel. Witblad. Witboom . . Witte abeel.

P. alba L.

Jongere takken zwak-behaard of kaal (fig. 419). Knoppen kaal, kleverig. Bladen bijna cirkel-

VAtl^ *vi »-« J L J .

utviuji IUUU « CCI o(' iljuc-

achtig behaard, in 't laatst ge- , Pop,ulus

heel kaal. Katjesschubben hand- c schub" er van!' <\ 'vr vormig ingesneden, laug en dicht ' vrouweiyke bloem; , bewimperd. Stempels purper. 15,00-24,00. K M Op zand- en veengrond in boschachtige streken, i hakhout en in de duinen. Ook veel aangeplant.

Klater peppel. Espe. Vrouwentongen. Ratelpopulier. P. trémula L.

^as^ar<^ van P- a'ba en tremula is P. canéscens Sm., ? i» met gry.sviltige jongere takken en knoppen. Bladen rondacntig, grolgetand, met afgeronden voet, van onderen dunprysviltjg (fig. 41*0». 20,00-80,00. Ij April. Gekweekt, soms verwilderd . voora aan Hpn HninL-am

tremula.

nneltyke bloem; ouweiyk katje; r rijpe vrucht.

aart, April, sok tusschen

3 Bladstelen zijdelings iets samengedrukt. Bladen van fig- 420.

onderen groen, meest met doorschijnenden rand, driehoekig of ruitvormig, gekarteld-gezaagd, toegespitst. Katjesschubben meest

kaal. Takken slank, lederachtig, glanzend 4

Bladstelen rondachtig, van boven gegroefd. Knoppen zeer groot,

UVUUK ucuoaiu. lil I, I;IM I.KT. CTf>- w •

uqoi u00| 1 J a man nel ük katje; b mannelijke bloem;

netl kaal. Katjesschubben band- c schub er van; d vrouwelijk katje;

ITAVmir» in/«nr<*.^ 1 .. .1* 1 l 0 VrnillToIHlrn Klnam • f *«nn tivi,..!.«

iu^uoucuüü, lULg en aiciit "uw»,

bewimperd. Stempels purper. 15,00-24,00. K Maart, April. Op zand- en veengrond in boschachtige streken, ook tusschen

Sluiten