Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0,15-0,30. O- Jul'—Octr. Op vochtigen zandgrond, langs wegen en slootkanten. Vrij algemeen.

Kleine duizendknoop. P minus Huds.

De bastaard van P. Persicaria en P. minus, P. m in o r i-Per si ca r i a Braun heeft de bladen van P. Persicaria, de aren z(jn dichter dan zij in den regel by P. minus voorkomen, maar veel losser dan bi) P. Persicaria. Den Haag, Zwolle.

12 Scheeden kort-behaard en langgewimperd. Bladen niet scherp smakend

(fig. 457). Bloemdek meest zonder klieren, 5-deelig, roodachtig.

Vracht met onduidelijke puntjes. 0,15 0,45. Q. Juli—Octr.

Aan slooten, op vochtige plaatsen. Vrij algemeen. (P. laxiflorum

Weihe) . . . .

Vormen:

a. longifólium Fr. Plant dicht bebladerd met rechtopstaande takken. Bladen verlengd lancetvormig. Niet bloeiende aren knikkend, de bloeiende langer dan bij P. Persicaria. Lijkt overigens veel op P. Hydropiper, doch heeft de lengte van P. Persicaria. Zaden groot. Vrij algemeen. f). laxiflorum W h e. Plant

los bebladerd. Stengel met wijd uitstaande takken. Bladen langwerpig- tot lijn lancetvormig. Bloemaren hangend. Lijkt overigens veel op een breedbladigen vorm van P. Hydropiper. Zeer zeldzaam.

De bastaard van P. mite en P. Persicaria, P. bitense F. Schultz komt in vrucht vorm, zoo er vruchten gevormd worden, met P. Persicaria overeen, «tengel vertakt, rechtopstaand of opstijgend, glad. Bladen meest zwak gevlekt, lancetvormig of langwerpig-lancetvormig met wigvormigen voet, aan weerszijden en aan de langgewimnerde scheeden met aanliggende, korte haren bezet. Aren talrijk, dun rolrond, dichtbloemig. Bloemdek groot, meest purper. Meeldraden 6 8. Kampen. Zwolle, den Haag.

Scheedcn bijna kaal, meest kortgewimperd (fig. 458a). Bladen scherp jieukex,s, GeïU. Florat druk. 1$

Zachte duizendknoop. P. mite Schrnk.

Sluiten