Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die half zoo breed is als het groene deel. 0,10-0,40. ©. Juli, Augs. Aangevoerd.

RUswilk (G.), Amsterdam . ... - Breed vlieszaad.

C. hyssopifóllum L. var. fi. leptópterum.

5. Kóchia Rth. ▼.

1 Bloemen in paren. Bladen lijn-lancotvormig, gewimperd. Aanhangsels der bloemdek-

snppen zeer Kort, anenoekig, spits. o,su-i,uu. .•>. Juu-septr. Deventer, Schie-

ötuaentenKruia. k. scoparia Sclirail.

dam, Amsterdam

G. Echinópsilon Moq. Tand. V.

1 Bladen lijnvormig, stomp (fig. 466). Bloemen in paren. Plant ruw behaard. 0,20-0,40. Q. Augs., Septr. Langs de zeekusten. Zeldzaam. (Kochia hirsuta Noïte.)

Ruig zoutkraid. E. hirsutus Moq. Tand.

7. Chenopódium Trn. Ganzevoet. v.

Kruiden met een meestal rechtopstaanden, vertakten stengel, verspreide.

1 Bladen lijnvormig, stomp (fig. 466). Bloemen behaard. 0,20-0,40. Q. Augs., Septr.

gesteeiue. ureeae oiaaen en groenachtige bloemen in kluwens gezeten. Bloemen met 5 deelig bloemdek. 1

1 Bloemdek tijdens den vruchttijd sap¬

pig, vleezig, scharlakenrood (Bli-

tum L.) 2

Bloemdek tijdens den vruchttijd nauwelijks veranderd, groenachtig. 3

2 Stengel tot aan den top bebladerd

(fig. 4671. Bladen Iangwerpigruitvormig of driehoekig-langwerpig, met wigvormigen voet, toegespitst, ingesneden getand. Bloeiwijzen alle in de bladoksels, vrg ver van elkaar. 0,15-0,60. QJuni—Augs. Op bouw- en moesland en aan ruigten. Zeldzaam. (B. virgatum L.)

Roode aardbeispinazie.

C. foliósum Aschrs. Stengel naar boven niet bebladerd. Bladen driehoekig met afgestompten voet of bijna spies vorm ig, meest zwak getand. Bloei wij zen grooter, de bovenste tot een schijnaar verbonden, bladloos. 0,15-0,60. 0.

Juni—Augs. Op bouw- en moesland en aan ruigten. Zeer zeldzaam. (B. capitiitum L.) Aardbeispinazie. C. capitatum Aschrs.

Fig. 497. Chenopodium foliosum.

a bloeiend eind van een tak: I' een bloemkluwen: c bloemdek: 'l meeldraad: e, /"bloemen meteen meeldraad en vruchtbeginsel, b\j ij dit laatste alleen: h zaad.

Sluiten