Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Onderste bladen ruitvormig-eirond, ongelijk bochtig getand, de hoogere eirond of langwerpig. Schutbladen breed-eirond-driehoekig, zwak hoekig getand, op de rugz(jde vaak met knobbels. Stengel meest uitgespreid vertakt, llin of meer witschilferig. 0,30-0,90. ©. Juli-Septr. Aangevoerd. Rotterdam

R o s e melde. A. rósenm L. Onderste bladen driehoekig tot bijna diielobbig spiesvormig, meest bochtig getand. Schutbladen tijdens den vruchttyd breed ruitvormig-eirond, aan don rand zwak getand, klein 10,002-0,003 langi of grooter (0,000-0,01 langi, meest witschilferig. 0,30-0,60. O- Augs, Septr. Aan zeekusten. Texel Ameland. Ouddorp.

Babington's molde. A. Bnbin^tuiiii Woods.

i liladen lijnvormig of Iijn-lancetvorn gaafrandig of scherp getand, grc zelden zwak-witschilferig. Sch bladen tijdens den vruchttijd rv eivormig, getand, op den ï knobbelig (fig. 488). 0,30-0,60. Juli-—Septr. Aan wegen naar c zeekant en in de duinen. \

zeldzaam i

Onderste bladen eirond-lancetvormig, spiesvormig of driehoekig. Schutbladen gaafrandig of getand 8

8 Onderste bladen driehoekig-spiesvormig (fig. 489a), aan den voet meest afgeknot en plotselinginden bladsteel versmald, met afstaande of iets naar beneden gerichte spieslobben. Schutbladen even groot als of grooter dan de vrucht, bijna driehoekig , getand of gaafrandig (fig. 489A). Stengel uitgespreid vertakt. 0,30-0,90. O- Juli—Septr. Op bouwland, aan wegen en in uiterwaarden (A. latifolium Wablb.).

Spiesbladmelde. A. hastatum L.

Vormen:

- ...

'»g.

eD, ut-

litnor

O

O.

leD Fig. 488. Fig. 489.

nj

Strand melde. A. littorale L.

—^Vll U I 11 UIU ovut O» UUU1J u-

aren los , meest onvertakt. „ bloemklu wenden" CmelBke, daar-

Schutbladen grooter dan de onder.'i vrouwelijke bloemeni; & mannelijke,

vrucht vlak Vrii yeldynam «vrouweHjkebloem: d vruchtdragende lak, vrucni, vias. vrij zeiu/. tarn. ^ ^^ vruchten met schutbladen: li zaad,

De vorm van deze III. ma- bjj i in doorsnede,

crothéca Sc hum. met vleezige, gaafrandige of zwak getande schutbladen, is zeldzaam gevonden.

Sluiten