Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maden gedeeld. Kelk grootcr dan de bloemkroon. Bloemkroonbladen honigbakvormig, buisvormig, 2-lippig (fig. 598, 599). 5

5 Kelk 5-bladig, wit (fig. 599). Bloemen zonder omwindsel.

Helléborus 349-

Kelk 6i6-8-)-bladig, geel (fig. 598). Bloem omgeven door een veeldeelig omwindsel.

Eranthis

6 Bloemen gespoord of symmetrisch '

Bloemen ongespoord, regelmatig

7 Bloemen regelmatig (fig. 604). Bloemkroonbladen trechtei vormig,

gespoord. Kelkbladen 5, vlak, eirond, gekleurd.

A q u i 1 é g ï a 3JO.

Bloemen symmetrisch • • • • . ®

8 Het bovenste kelkblad gespoord, 1—2 gespoorde kroonbladen in¬

sluitend (fig. 605) Delphi mum sso

Het bovenste kelkblad helmaclitig geweird, 2 langgesteelde (langgonageldel, kapvormige, gespoorde kroonbladen (lionigreservoirs) insluitend (tig. («>).

s Aoon i tu m 31 *

9 Slechts een krans van bloembekleed»els, nl. een bloeinkroonachtig

gekleurde kelk ■ • • • *

Twee kransen van bloembekleedsels. Bloemkroonbladen vaak klein

en eigenaardig van vorm ' j

10 Bloemen groot, weinig in getal (fig. 597). Kelk grooter dan de

meeldraden. Bladen enkelvoudig, ongedeeld. . C a 11 h a, 34». Bloemen klein, talrijk (fig. 564). Kelk korter dan de meeldraden. Bladen veelvoudig gevind Thalictrum 33K.

Vergelijk ook Tróllius blz. 3<S.

11 Kelk kleiner dan de bloemkroon • • 1<J

Kelk grooter dan de bloemkroon, meest bloemkroonachtig gekleurd.

Bloemkroonbladen honigbakvormig ^ 16

12 Kelk 3-5-bladig. Bloemkroon 6- 12-blkdig (lig. 596). Vele vrucht¬

beginsels • • • Pic'iria3J»-

Kelk 5-b!adig. Bloemkroon 5-meerbladig ...... • • ld

Kelk en bloemkroon 4-bladig, afvallend (fig. iH'8t. Vruchtbeginsel 1. Vrucht een bes.

Actaea

13 Vele vruchtbeginsels, zelden ^

Vruchtbeginsels 2-0 ifig. 609). Kelkbladen lederachtig, blijvend. Bloemen zeer groot, rood /elden wit ,........,........I üBonis ^ •

14 Bloemkroonbladen aan den voet met een bedekt of naakt honig¬

groefje , geel of wit • • "

Bloemkroonbladen zonder honiggroefje, rood of geel ifig. 6<I9I . . . Adonis jsu

15 Bloemen geel (fig. 592). Meest landplanten. Ranunculus 344. Bloemkroon wit, meest met gelen nagel (fig. 581). Honiggroefje

onbedekt. Waterplanten Batrachium 344.

16 Bloemen wit. groen of blauwachtig. Kelk (4- of) 5-bladig. . 17

Bloemen geel. Kelk 5-lö-bladig, bolvormig samenneigend. Kroonbladen klein. \ lak .

bijna tongvormig. Vruchtjes talrijk , zittend r01 nu s

Bloemen zwart-violet, klein. Kelk S-bladig. Kroonbladen 5 klein, gesteeld. Heester.

Xantnorrniza 333.

Sluiten