Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.9 ?

•12. Choiispöra D. C.

1 Onderste bladen vinspletig, de bovenste lancetvormig, getand. Hauwen overdwars ingesnoerd (fig. 706). Stengel en bladen met verspreide, gcsteeldo klieren bezet. Bloemkroon violet. Uit Z.-O.-Europa. 0,0ö-0,2ö. ©. Mei—Augs. Aangevoeld. Amsterdam, Haarlem, Arnhem, Rotterdam, Boxmeer.

Chorispora. C. tenella rail.

43. Rapistrum Boerh. Rapistrum.

1 Onderste bladen vinspletig, niet ongeluk getande slippen (fig. 7<>7). Stijl I

korter dan het bovenste lid van het hauwtje. Hauwtjes min ot "^ behaald. Bloemkroon goudgeel. 0,60-1,00. ^4- ouni, Juli. Aangevoerd. Amsterdam, den Bosch, Deventer, Leiden, Rotterdam , 's Gravenhage. ,iio

Overblijvende rapistrum. R. perenue AU.

Fig. 706. Fig. 707. Rapistrum perenne.

« vrucht; b vrucht in doorsnede: c wortelblad.

Fig. 708. Raphanistrum Lampsana.

a kelk: b kroonblad: c meeldraden en stamper: d hauw.

Ondersta bladen liervormig, met zeer groote, omgekeerd eironde eindsli». Hauwtjes kort-borstelig. St(jl draadvormig, langer dan het bovenste lid \an net hauwtje. Bloemkroon geol. 0,30-n,H0. ©. Mei-Octr. BH ons komt allee!n de'rorm u «<•abrum Host., die ruw behaard is, voor. Aangevoerd. BtJnsburg, Rotterdam, Amsterdam Eenjarige rapistrum. R. rugosnm Berger.

De plant komt in uiteriyk wel wat met Brassica nigra overeen.

44. Raphanistrum Tm.

Hauw overdwars ingesnoerd, geleed, langwerpig, veelstrepig. Stengel rechtopstaand, van onderen, evenals de bladen, stijf-behaard, (fig. 708). Kelk rechtopstaand. Stjjl 4-5-maal zoo lang als de

Sluiten