Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Aésculus L. Wilde kastanje.

Knoppen meer of minder kleverig. Kroonbladen meest u. Meeldraden mee.t,, n ^ KnCpernierXerig.' troofoladen 4. Meeldraden 5-8, recht. Doosvrucht met

Bladf SS* SÉ

soms^iS den Herfst weer. Vaak als A Blppocastanum L.

Blln "'.Vtailig. Blaadje, b«na geheel vlak of

buitenste niet veel kleiner. Kroonbladen 4 of 5, *Vnr.rg 120»<X». b- Mei, Juni. met weinige of korte ^lekels Aof u<?"( ïastanum en a Pavia. (A. rubicünda Lodd.) Sierboom. Een bastaard van ^ 0^'] ^ w j, d kastanje. | A. carnea Willd.

Bladen 5-tallig. Blaadjes lan^er.P^ • t'aal^alleen fn'de^öekeii der aderen gebaard, van onderen evenals de stelen bUna kaal.aUeenmae u 3,00-8,00. I;.

Kroonbladen langgenageld, langer dan de he mknowe ,

Mei. .luni. Sierboom uit Noord-Amerika^tP. nibra^ ka8tanJe> ^ A. Plivia Ij.

Bladen 5-7-tallig. Blaadjes ongel«k gezaagd', van onder»> ev™al>< de stelen ^chtbehaard. Bloemkroon lichtgeel. Overigens als kas'ian je. f A. tlava Alt.

2. Koelreutéria Lx.

Kroon Maden <r >1, aan (jon i nage! mot Zoomen^"imtoMn^olio^wissoo. Doos-

aaauss «*—» TfT-—

3. Xanthóceras Bunge.

Kroonbladen .Y Mceld'a4c%8'taïï?^e™|ej^ «clitopstaande, 0,2 lange

trossen." ' ' + * 80rWfÓlln Bnnge'

LXVI. Fam. Aceraceeëu. Eschdoornachtigen.

Hoornen met tegenoverstaande bladen, 2-slacht,g, 1-■ oj ontbrekend.

5-f4 9-Jtandig of deelig. Bloemkroon meest o-, 4 9 , ^ y

Meeldraden meest 8 (5-12;. Stamper 1 met 1 stijl en <! sten, een tweedeelige, gevleugelde iplitvrueht.

Pl„te. 2-Blacbtig «r l-taul* K.lt 2-, vW^*'

bladen 5, even groot. Meeldraden meest 8 (5-10). \ leugeivro^

9-rlpplicr Bladen min of meer gelobd

l'lanten 2-huizig. Kelk 4-r,-tandig. ,By°faYhk°kIVin"L''R"''"■ "Tog.iTdo'i»#. zittende helmknopjes. Bladen &• ot dtallig gewna

Sluiten