Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3- tot vindeeiige blaadjes. Omwindseltjes veelbladig. Bloemkroon wit. 0.60-0,90. ©. Juni—Septr. Aangevoerd. Op akkers te Nieuw- en St.-Joosland, Oostkapelle.

A k k e r s c h e r m. A. nuijus L.

10. Aegopódium L.

1 Onderste bladen dubbei-3-tallig, met eironde, ongelijk gekarteld-gezaagde blaadjes en buikige scbeeden , bovenste bladen 3-tallig (tig. 827). Bloemkroon wit, zelden rose. 0,60-0,90. 1|.. Juni, Juli. Op belommerde plaatsen, langs wegen, heggen, slooten, enz. Algemeen. Geitepnot. Drieblad. Wilde vlier. Wilde geer. F/ereci/nkruid. Ilirs. lieers. Hanepoot. Zevenblad. A. Podagraria L.

Kig. 827. Aegopodium Podagraria. Kig. 828. Carum Carvi.

a bloem; l onrUpe vrucht, bil c in « bloem, bjj '-in doorsnede;c vrucht,

doorsnede. by d in doorsnede.

11. Carum Koch. Kar wij.

Onbehaarde kruiden met rechtopstaanden, weinig behaardun stengel

en veelstralige. regelmatige schermen 1

Omwindsel ontbrekend of 1-bladig (tig. 828). Omwindseltjes ontbrekend of weinigbladig. Bladen dubbel-gevind. Blaadjes vindeelig, de beide onderste paren kruiswjjs. Bloemkroon wit of roodachtig. 0,30-0,60. O©. Mei. Juni. In weilanden, langs wegen en op dijken. Vrij algemeen. Ook veel gekweekt. Komijmaad. Kar wij. C- Carvi D. C.

Sluiten