Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drietallig. Doosvrucht 2-zadig. Bloemkroon wit of roodachtig. 0 03-0 05 O- Juni—Septr. Op vochtigen, beschaduwden zandgrond ' Zeer zeldzaam . . Mos bloempje. T. muscosa L.

Dit Plantje Is vaak rood nangeloopen en komt in uiterlijk veel overeen met kleine niet bloeiende ex. van Sagina nodosa.

2. Sédum L. Vetkruid. v. x. fxn).

Sapuige, onbehaarde kruiden met sterk bebladerden stengel , vleezige bladen en stervormige bloemen in samengestelde bijschermen ot pluimen

1 Bladen breed, vlak (fig. 878) . • . .

Bladen rolrond of half rolrond (fig. 883a) *

2 Bladen naar voren getand of gezaagd a

Rlidpn eaafrandie stomp. Stengel aan den voet liggend, verder rechtopstaand. Bla-

Blatlen gaatrancug, p kransen van 3 of 4. omgekeerd-eirond. de bovenste Ignwigvormig (fig- «77i. Bloeiw(jze los. langwerpig. Stengel boven klierachtig behaard.

...b . " » t _ ï „..I

öioemKiuuuuiauüii ai"«'i —

donkerrood© streep. Wortel draadvormig. O en OO- 0,10-0,40. Juni-Augs. Steenachtige, beschaduwde plaatsen. Sint-I ietersberg, Valkenburg. #

Omgebogen vetkruid. S. Cepaea L.

8 Stengel aan den voet iiggenu, \eider rechtopstaand, kortbe.iaard. Bladen tegenoverstaand, wigvormig-omgekeerd-eirond, van voren gekarteld-gezaagd met gewimperden rand. Bloemkroon wit. 0,12-0,20. I;. Juli, Angs sierplant uit den Kaukasus. Verwilderd by Thorn (L.) op een muur.

Kozenvetkruid.

+ S. opposltifóllum Slms.

Stengel rechtopstaand. Bladen langwerpig tot lancetvormig, de onderste kort hnvenste met

een afgeronden voet zit- Fig. 877. Fig. «78. Sedum purpureum.

tend, tegenoverstaand of " ~

verspreid (fig. 878). Kroonbladen van het midden af teruggekromd, bleekpurper. Wortel knolvormig verdikt. 0,30-0,60 4. Jüli Augs In zandige streken tusschen kreupelhout, op akkers, in bosschen. Vrij algemeen. Ook gekweekt. (S. purpurascens

Kocli) Huislook. Smeerwortel. St.-Janskruid.

Hemelsleutel. S. purpureum Lk.

In tuinen komt ook voor + S. Fabaria K0ch, die zich onderscheidt, doordat de bladstand afwisselend is, de meeldraden voor 'I, deel met de purperkleurige kroonbladelf"()n vergroeid en de stengelbladen een wigvormigen voet hebben. 4 Bloemkroon wit of roodachtig. Kruipende, niet-bloeiende bijstecgels aanwezig

Sluiten