Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 Wortelstok zonder bolletjes (tig. 887). Stengel veelbladig. Onderste bladen spatelvormig, ongedeeld of31obbig, de bovenste wigvoimig, handvormig-3-spletig of ongedeeld. Bloemen klein. Kroonbladen 2maal zoo lang als de eironde kelkslippen. 0,05-0,15. ©©. April— Juni. Op drogen zandgrond, soms tusschen straatsteenen, op muien. yry algemeen . . • Kandelaartjes. S. tridflCtylltöS L-

Fi gy6 Fig. 887. Fis?. 888. Saxifraga granulata.

Saxifraga Hirculus. Saxifraga a kelk: 6 bloem; c meeldraden en

« kelk en stamper. tridactylites. stamper: d zaaddoos met kelk, in e

en stamper. j vry en overlangs doorgesneden in

f overdwars doorgesneden.

Wortelstok sterk met kleine bolletjes bezet (fig. 888). Stengel artnbladig. Onderste bladen rond-niervormig, gekarteld-gelobd, de bovenste wigvormig, 4-8-tandig of-lobbig. Bloemen tamelijk groot. Kroonbladen 3-maal zoolang als de langwerpig-lancetvormige kelkslippen. 0,15-0,30. 4. Mei, Juni. Op open grasvelden en akkers, soms zeer algemeen, op sommige plaatsen met gevulde bloemen (bet Haarlemsch klokkenspel), ook gekweekt.

Knolsteenbreek. S. granulata L

Bekende sierplanten z()n: o

1 Hladen niet schildvormig (dus niet met den steel 111 liet midden). ■ • . • • ■ • . -

Bladen langgesteeld, schildvormig, zeer groot (tot 0,«In middell()n|. WorwNtok vteez.R. Bloemen bleekrood, in een dicht biischerm, op epn böna onbebladerden, tot l,U hoogen steel. 0,80-1,00. -4. Augs., Octr. Sierplant uit Californie.

Schildbladige steen breek. f S. pcltata Torr.

Sluiten