Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloemen in verlengde, aarvormige trossen, meest hangend (fig. 1010). Bloemkroon geel of wit. Peul kort, eirond tot bolrond, 1-3-zadig.

Mei i lotus 33a.

Bloemen in verlengdo trossen. Bloemkroon blauw. Peul bol- tot eirond, opgezwollen. Kroonbladen byna even lang. Meeldraden niet vergroeid . . Baptisia 385 10 1'eul lijnvormig, zwak gebogen of langwerpig-eirond, borstelig-gesnaveld (fig. 1007). Bloemen alleenstaand of 2 bijeen (geelachtig) of in hoofdjesachtige trossen (blauwachtig). Stengel rechtopstaand. n Trigonélla 33».

leul sikkel- of slakkenhuisvormig opgerold (fig. 1001). Bloemen in korte, vaak hoofdjesachtige trossen, geel, violet of blauwachtig.

. Medicago 33H.

17 isladen even-gevind (zonder eindblaadje) 18

Bladen oneven-gevind (met eindblaadje) 2iJ

18 Kruiden _ 20

Heesters. Bloemen alleenstaand of in schermen of trossen 19

lil I eul (vruchtbeginsel) gesteeld, buikig. Bloemkroon violet. Bloemen in trossen.

Haiimodéndron S-tS.

1 eul zittend, min of meer rolrond. Bloemkroon geel. Bloemen alleenstaand of in schermen. OA TJ • J ,11 Caragiina

-iü Muis der meeldraden scheef naar beneden afgesneden, zoodat het vrije deel der bovenste meeldraden veel langer is dan dat dei-

onderste 21

Buis der meeldraden recht afgesneden, zoodat het vrije deel van alle meeldraden even lang is 22

21 Kelk 5-taodig of 5-spletig (fig. 1042, 1047, 1054). ' Stijf draadvor¬

mig, naar boven rondom gelijkmatig of aan de kielzijde sterk behaard. Peul 2-meerzadig Vicia .%w

Kelk 5-deelig (fig. 105:1). St\j! vlak, aan de vlagzjjde behaard. aan de kielzhde kaal leul 1-2-zadig Lens SSO

22 Stijl vlak, aan de binnenzijde met een rij haren, aan de buitenzjjde

kaal (fig. 1062, 1067). Bladen met of zonder rank.

Lathyrus 331.

SLU'jn gootvormig samengebogen, naar boven aan do binnenzijde gebaard

ing. 105«). Bladon met gedeelde rank. Steunbladen zeer groot. Pisum 331

23 Kruiden gj

Booinen of heesters

24 Bloemkroon geel ö-

Bloemen niet geel <»•

... D.raum m irossen ujg. i<m). Vlag aan aen voet met twee knobbels. Peul opgeblazen, vliezig, gestoeld. Bloemkroon geel of roodachtig geel. Coliitea &4g. Bloemen in 2- of 3-bloemige schermen. Peul rolrond. Bloemkroon geel of rose.

Coronilla (Km er as) s

_•» nioemKroonuladen alle aanwezig. Kelk bijna 2-hppig 27

Alleen de vlag aanwezig, kiel en zwaarden ontbrekend. Kelk 5-spletig of 6-tandig.

Bloemen in dichte trossen, purperviolet Anmiplia J||,

!7 Meeldraden geheel vri). Bloemen in pluimen, witachtig. Peul parelsnoervormig, niet

openspringend Séphora

Meeldraden op één na vergroeid. Bloemen in trossen . 2S

Sluiten