Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Windingen der peulen 1 ^-3, 0,004-0,006 in middellijn (fig. 1006). Rugnaad der peul gewelfd of vlak. 0,15-0,90. © en ©O* —

Augs Ruige rupsklaver. M. hispida Gaertn.

Vormen:

a. apiculata Willd. Stekels korter dan de halve middellijn

der peul, bijna recht. Zwijndrecht.

|S. denticulata Willd. Stekels aan den top meest haakvormig gebogen, even lang als of langer dan de halve middellijn der peul. Op ruige plaatsen. Zeldzaam.

11. Trigonélla L. Hoornklaver.

1 Bloemen lichtblauw. Peulen langwerpig-eirond, overlangs geaderd. Bloemen in hoofdjesachtige trossen, rechtopstaand. Zwaarden langer dan de kiel, korter dan de vlag. Peul toegespitst. Stengel rechtopstaand. 0,30-0,60. ©. Juni, Juli. Sterkriekend. Aangevoerd. Zeldzaam. (Melilotus coeruleus Desr.)

Zevengetijdenklaver. T. coerülea Ser. Bloemen roodachtig-wit of witachtig 2

O Ulrtnomi» n-it ,i\rt limTl 1 O ftfllnn

Peulen lynvormig-langwerpig, ongeaderd. Blaadjes omgekeerd hartvormig, gezaagd. Plant onbehaard. O* 0,05-0,20. Mei—Juli. In de duinen. Bergen, OostKapelle, Vlieland.

Vogelpoothoornkla ver. T. ornithopodioides D. C. T. orthóceras K a r i 1 i n et K i r i 1 o f f, de rechte hoornklaver, is op Groenhoven by Leiden gevonden. Hierb\j is de plant aangedruktbehaard, de stengel rechtopstaand en z\]n de peulen netvormig geaderd. De bloemen zitten in trossen van '2-4 en de blaadjes z\jn omgekeerd-

nirnml n n n ^J/m> tnn

Bloemen witachtig, zittend of bijna zittend in do bladoksels, alleenstaand of in paren. Peulen Hjnlancetvormig, lan'ggesnaveld, met overlangsche nerven. Blaadjes wigvormig-langwerpig, aan den top getand. Stengel behaard. 0,05-0,2"). 0. Mei, Juni. Aangevoeld. Middelburg. Zwaardhoornklaver. T. gladiata Stev.

12. Melilótus L. Honigklaver.

Onbehaarde kruiden met gesteelde, 3-tallige bladen, stompe blaadjes en langgesteelde, okselstandige trossen of hoofdjes 1

1 Steunbladen (althans de onderste) priemvormig, met een

breeden, steeds getanden voet. Peulen onbehaard . 2 Steunbladen priemvormig, aan den voet gaafrandig, weinig verbreed (fig. 1010). Kelk 5-nervig. Peulen eirond. 3

2 Blaadjes der onderste bladen omgekeerd-eirond, verwijderd getand, die der

bovonste langwerpig-wigvormig, scherp getand. Zwaarden korter daa de kiel. Peulen bolrond ot' omgekeerd eirond, boogvormig geaderd, stomp. Stengel rechtopstaand ot' opstijgend. 0,>0-0,40. O» April-Juni. Aangevoerd. Apelaoorn, Amsterdam.

Gegroefde honigklaver. M. snlcatus Desf. Blaadies der onderste bladen breed-omgekeerd-eirond, iets ingesneden en alleen in het'voorste deel getand, die der bovenste langwerpig-wigvormig (tig. 1008). Zwaarden even lang als de kiel. Peulen byna bolrond,

Sluiten