Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Bladen beneden behaard. Kelk even lang als of bijna zoo lang als

do kroonbuis 3

Bladen geheel kaal. Kelk '/2 ii Vs maal zoo lang als de kroonbuis. Bladen bijna zittend, omgekeerd-oirond. Bloemen in tot een tros verecnigde, 3-ü-bloemige kransen, purper. 0,30-0,45. "4. Mei, Juni. Sierplant uit Japan . . f F. japóulca A. (ir.

3 Bladen niet duidelijk gelobd 4

Bladen hartvormig-eirond, gelobd (diep ingesneden gekarteld), behaard. Kelk bijna kroesvormig, niet kantig, gestreept. Kroonslippen omgekeerd hartvormig. Bloemen purper, keel geel. 0,25-0,35. 4- April-Juni. Sierplant uit Siberië.

•|- P. cortusoiiles L.

4 Zoom der bloemkroon verdiept, klokvormig samenneigend, dooier¬

geel met 5 oraDje-gele vlekken aan de keel (fig. 1096). Kelk opgeblazen, wit met eironde, kort-toegespitste tanden. Bloemstelen en kelken dunviltig. 0,15-0,30. IJ.. April—Juni, ook Herfst weer. Op hoogen zandgrond, ook in vochtige weilanden en bosschen. (P. veris a. officinalis L.). Ook als sierplant. Vrij algemeen.

Gewone sleutelbloem. P. officinalis Jacq. Zoom der bloemkroon vlak, afstaand. Bloemkroon lichtgeel met donkeren ring van vlekken aan de keel. Kelktauden lancetvormig, toegespitst 5

5 Scherm op een verlengden bloemstengel. Bloemstelen koitbehaard

(haren slechts even lang als de dwarsdoorsnede der bloemstelen) meest naar eene zijde hangend. Bladen plotseling in den gevleu. gelden steel versmald (fig. 1097). Bloemkroon 0,012-0,018 breed

o,Xö-0,au. 4. Maart—Mei, ook Herfst weer. In vochtige bosschen, drassige weilanden en uiterwaarden, vrij zeldzaam. (P. veris b. elatior L) Ook als sierplant, met bloemen in allerlei kleuren.

Slanke sleutelbloem. P. elatior Jacq.

Bloemen langgesteeld, alleenstaand, wortelstandig, zelden een scherm op een langeren of korteren bloemstocgel. Bloemstelen dichtbehaard (haren langer dan de dwarsdoorsnede der bloemstelen), rechtopstaand. Bladen langzamerhand versmald

in den gevleugelden steel (hg. 1098). Bloem- Fig. ton?. Fig. toys. kroon 0,02-0,03 breed. 0,05-0,15. 2J.. Maart,

April. In bosschen, tusschen hakhout. Vrij zeldzaam. Ook als sierplant, mot bloemen in allerlei kleuren. (P. veris c. acaulis L.)

Stengellooze sleutelbloem. P. acaulis Jacq.

6. Cortüsa L. v.

Bladen hartvorm ig-rondach tig, gelobd en gezaagd. Scherm 5- veel bloem ig. Bloemen purper-violot. 0,15-0,31). Mei, Juni. Sierplant, uit de Alpen, -j- C. Mutthioli L.

7. Dodecétheon L. v.

Bladen eirondlangwerpig, ongeluk getand, wortelstandig. Scherm veelbloeniig.

Sluiten