Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Stengel met 2 rijen haren, opstijgend. Bladen rondachtig- of langwerpig-eirond met iets hartvortnigen voet, zittend of kortgesteeld,

gekarteld-gezaagd. Irossen ijl (hg. llöa). Doosvrucht driekantig, aan den voet versmald. Bloemkroon hemelsblauw, donkerder geaderd. 0,15 0,45. 2).. April— Juni. In grasgrond , aan wegen en bosch-

lrn.nf.pn Alcrprnppn

Gewone eereprijs. V. Chamaédrys L

Stengel gelijkmatig behaard. 9 9 Bladen langgesteeld, rondaehtigeirond of eirond, gerimpeld, teer, evenals de slappe sten-

rrol on rli» arrtiKlnamirra +rnc.

7 w O "

sen verspreid-behaard. Doos- Fig. 1188. Fig. 1189.

vrucht groot, overdwars bree-

der, beneden en boven ingesneden (fig. 1189). Bloemkroon blauwachtig-wit met donkerder aderen. 0,15-0,45. Z)_. Mei—Juli. In vochtige bosschen. Zeer zeldzaam.

Bergeereprijs. V. montana L. Bladen kortgesteeld. Stengel kruipend, ruwbehaard (fig. 1190a).

maden omgeKeera-eirona, euiptiscn oi langwerpig, gekarteld-gezaagd. Bloemstelen kort, rechtopstaand. Doosvrucht 3-hoekig met versmalden voet (fig. ® 11906). Bloemkroon lichtblauw of lila, zelden wit. 0,15-0,30. 4 Juni—Augs. Op open en beschaduwden zand- en

heidegrond, ook in de duinen. Algemeen.

Mannotjeseereprjjs. V. officinalis L.

10 Stengels een of weinige, rechtopstaand of aan den voet op¬

stijgend ^

Stengels vele, in een cirkel liggend, alleen boven opstijgend (fig. 1192, 2). Bladen lijn-lancet- tot lancetvormig, kortgesteeld, grofgetand of gaafrandig, met omgerolden rand. Tros tamelijk kort. Bloemkroon lichtblauw, zelden rose of wit. 0,07-0,22. 2J.. Mei, Juni. Op zonnige, hooggelegen gronden. Vrij zeldzaam.

Liggende eereprijs. V. prostrata L.

11 Bladen langwerpig tot lancetvormig, met afgeronden voet, bijna

vinspletig, ingesneden gezaagd of gaafrandig, de onderste kortgesteeld (fig. 1191, 1). Stengel opstijgend of rechtopstaand. Trossen verlengd. Bloemkroon hemelsblauw. 0,07-0,45. 2J.. Juni, Juli.

Sluiten