Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrucht stomp. Bloemkroon witachtig. 0,03-0,30. 0(7) Tl]n;

bchutblaadjes lijnvormig, de onderste zeoiMaiiL' Doosvnicht^ 2 I'i-ï>e1ïiaardAmerika. 0,10-0,4(1. QQ. Mei—Oetr. uoosvrucnt <3-zadig. Uit Noord-

CXVIII. Fam. Cainpauulaceeën. K lokjes ach ti gen. v. (xix).

Kelk en bloemkroon 5-slippig. Meeldraden 5, met soms zijdelinas verbonden

1 2 T'7en' i Sta"'J"'r, onderstandig met een 2-5-hokkig vruchtbeginsel j ,„y/ en 2-n stempels. Vrucht een doosvrucht. ' J

1 Slippen der bloemkroon lijnvormig, eerst verbonden, later van beneden af loslatend. Bloemen klein, in hoofdjes of aren door een gemeenschappelijk omwindsel omgeven o

PP®? der bloemkroon vrij, breed. Bloemen in trossen of pluimen"

n gemeenschappelijk omwindsel o

2 .Meeldraden priemvormig ffig. 1295). Helmknopjes aan den voet iets samenhangend. Stempels 2, kort . . . . Jasi"ne«,«

, "SSS fs,T4aü5-4 mr\Z'">■ '3o5»: «.»

Hloewkroon stervormig (fig. 1306).' Meeldraden niuivclijks »„b,e,/

t* bel «*•."*»j?*"»*-'

4 Bloemkroon min of meer klokvormig, 5-lobbig tot 5-spletig.1 ^"ofvrucht tolvormig, met 3-5 gaten ter zijde openspringend.

1. Jasióne L.

K deehJp hUH bened*n. ^ ^bladerden stengel, verspreide, ongeil , 'lJe,J.eu kleine, kortgesteelde, blauwe bloemen in hoofdjes

1 Z°!dr uftf" lfig" 1295>" ^eest'verscheiden stengels,' naar'boven 1 n ei ''deid en kaal. Bladen tamelijk gaafrandig, met gegolfden

rand, de onderste langwerpig-omgekeerd-eirond, stomp, de bovenste

Sluiten