Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kroon levendig-blauw. 0,60-0,90. ©Q. Moi— Augs., soms tot Octr. Op droge, beschaduwde gronden, vooral in het Oosten van ons land. Vrij zeldzaam.

R a p u n z o 1 k 1 o k j e. C Rapünculus L.

4. Platycódon D. C. fil,

1 Stengel weinig verlakt. Bladen lancetvorraig, gezaagd, blauwgroen, de onderste eirond tot eirond Iancetvormig. gekarteld-gezaagd. Bloemkroon groot (0,05-0,07breedl met spitse slippen, blauw, als gelakt. 0,30-0,ti0. Juli-Septr. Sierplant uit Siberië.

f P. grandiilórum D. C. til.

5. Specularia Heist. V o n u s s p i e g e 1. v.

Kruiden met vertakten stengel en kortgesteeide bloemen in eind- en zjjstandige beschermen 1

1 Kelkslippen afstaand, lijnvormig, even lang als de kelkbuis en de bloemkroon (tig. 1306). Bloemen een ijle pluim vormend. Bladen zwak-gekarteld, langwerpig, de onderste omgekeerd-eirond. Bloem¬

kroon vioiei, zeiden wit. U,lö-U,zo. 0. Juni—Augs. Tusschen het koren, op zandgrond. Vrij algemeen. Ook als sierplant Vrouwenspiegel.

Venusspiegel. S. Spêculum 0 C. fil.

Kelkslippen rechtopstaand, elliptisch-lancetvormig, balf zoo lang als de kelkbuis, dubbel zoo lang als de bloemkroon (fig. 1307). Bloemen dichter bijeen, kleiner. Bloemkroon

purper. Overigens als de vorige soort. 0,10-0,25. Q. Fis-13""April—Juni. Tusschen het koren. Zeldzaam.

Kleine venusspiegel. S. hy'brida D. C. fil.

CX1X. Fam. Lobeliafeeën. xix.

Keil' 5-slippig of gaaf. Bloemkroon 5-spletig, onregelmatig. iets 2-li/ipig. Meeldraden 5, met rergroeide helmknopjes. Vruchtbeginsel onderstand ig, ï-3hokkig nu t een stijl. Vrucht een doosvrucht.

1 Kelk 5-spletig. Bloemkroon 2-lippig, met boven opengespleten buis. Helmknopjes vergroeid. Doosvrucht 2-3-hokkig, aan den top 2-3-kleppig. Bloemen in eindelingsche trossen. Lobelia Hts.

1. Lobélia L. Lobelia.

1 Stengel bijna zonder bladen, hol (fig. 1308). Bladen in een dicht wortelroset, lijnvormig, stomp, hol, ondergedoken. Bloemen in

43*

Sluiten