Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CXXV. Fam. Compositen. Samengesteldbloemigen. xix.

Bloemen in hoofdjes met omwindsel. Soms bezit iedere bloem nog een vlieziq schutblad fstrooschubj, zoodat de geheele gemeenschappelijke bloembodem na het rertrt/deren der bloemen met schobben „/borstels bekleed is, anders is deze naakt en ziet men alleen de groefjes. waarin de bloemen hebben gezeten. Alle bloemen van het hoofdje zijn buis-, trechter, of lintvormig, of de buitenste of straalbloemen zijn lintvormig, de binnenste of srlujf bloemen buisvormig. Vaak zijn niet alle bloem, n 2-slachtig. Kelk uit haren of borstels bestaand, later M Z P . °J haarkroon vormend of afwezig. Bloemkroon 4 5-tandiq. Meeldraden o, saumhelmig. Vruchtbeginsel onderstandig met een stijl en 2 fsoms IJ stempels. Vrucht een dopvrucht.

1 Bloemkroon der randbloemen lintvormig, meestal een duidelijk lint

vormend, die der schijf bloemen buisvormig 2

Bloemkroon van alle bloemen buis- of trechtervormig, die der

rand bloemen soms draadvormig

Bloemkroon van alle bloemen lintvormig 67

2 Kelkzoom .althans die der middelste bloemen , een haarkroon vórmend

u'ui 1°65, 1374, 1413, 1414). Bloembodem zonder strooschubben. . ^

Kelkzoom niet uit haren bestaand (tig. 1364,1370,1381.1401, 1405)! 14 ° " schubben bezet (tig. 1358, 1359). Bloemen vóór de

bladen verschijnend. Omwindsel bladen in 2 rijen. ... 4 Stengel niet met schubben bezet. Bloemen na de bladen verschijnend.' 5 enge met 1 bloemhoofdje (tig. 1358). Randbloemen vrouwelijk, de middelste 2-slachtig. Bloemkroon geel . T u s s i 1 a g o ios. Stengel met veel bloemhoofdjes, in trossen (tig. 1359). Bloemkroon

purper of wit 8 Petasites ,os.

Straalbloemen wit rood of blauw (of ontbrekend), nooit geel . 6 ötrualbloemen geel of oranje 9

°Tfigini360ad1366)D Ve'e 10611' 8lkaar dal£PUDS8ewÜze bedekkend

'. gr00.t ^elkz<:om van 3116 dubbel , die der buitenste

H°XeniVvruc^ gemiddeld van grootte (tig!* Is®).' tol'kzoom"*

oinnenste vrutliten dubbel, de buitenste nj uil korte borstels gevormd.

QiwnniLiA • .. . Erlgeron lannuus) 9tO.

Straalbloemen in een rij, lintvormig, wit, rood, blauw of lila

(hg. 1360) .Aster aos.

Straalbloemen in meer rijen, zeer smal-lijnvormig,' bijna draadvor-

n ^'a ti°I Wlt"cht|g 1366) Erlgeron *«»

Um windsel bladen elkaar dakpansgewijze bedekkend (tig. 1368, 1373,

Omwindselbladen in 1-3 rjjen (tig. 1413," 1414, 1415, *1419)." 12

Sluiten