is toegevoegd aan je favorieten.

Geïllustreerde schoolflora voor Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 Straalbloemen rueest 5-8 (fig. 1368). Helmknopjes aan den voet

zonder aanhangsels Solidugo?**.

Straalbloemen talrijk (fig. 1373, 1374). Helmknop.jes naar onderen in 2 borstels uitloopend 11

11 Kelkzoom enkelvoudig, uit een rij ruwe haren bestaand (fig. 1373).

I' n u 1 a Jtt.

Kelkzoom dubbel, de buitenste kort, tot. een borstelvormig ingesneden kroontje vergroeid (fig. 1374) . . . . Pulicaria 313.

12 Omwindselbladen in 2-3 rijen (fig. 1413, 1414). Hoofdjes groot,

alleenstaand ^

Omwindselbladen in 1 rij, soms met een tweede rij van korte blaadjes aan den voet, aan den top vaak zwartachtig (fig. 1415, 1419). Straalbloemen soms omgerold (of geheel ontbrekend). Hoofdjes klein of vrij groot, in pluimen of schermvormige trossen.

S e n é c i o 331.

13 Bladen verspreid (fig. 1413). Omwindsel half-bolvormig of tamelijk

vlak. Buitenste vruchten zonder haarkroon. Dorónicum 33a. Bladen tegenoverstaand (fig. 1414). Omwindsel rolrond. Alle vruchten met haarkroon A'rnica 33i.

14 Bladen in een wortelroset (fig. 1364). Stengel met 1 hoofdje. Om¬

windselbladen in 2 rijen , even lang. Bloembodem zonder stroo-

schubben. Straalbloemen wit Béllis som.

Bladen tegenoverstaand. Omwindselbladen in 1 of meer rijen.

Bloembodem met strooschubben 15

Bladen verspreid , althans de bovenste 19

15 Hoofdjes vrij groot of klein 17

Hoofdjes groot. Kelkzoom ontbrekend ttf

Hl Omwindselbladen in meer riien, dakpansgewijze, beneden aangedrukt, boven afstaand.

Straalbloemen geel. Bladen ongedeeld Silpniuniff#.

Omwindselbladen in 2 rijen, de buitenste (circa 5) kruidachtig, de binnenste (12-16), aan den top vliezig, afstaand of teruggeslagen. Straalbloemen verschillend van kleur. Bladen gevind Dahlia 7 IS.

17 Straalbloemen geel of donkerbloedrood tot donkerpurper ... 18

Straalbloemen wit, meest 5 (fig- 1379). Hoofdjes klein. Omwindselbladen in 1 rjj■ Kelkzoom strooschubachtig Galinsoga/J#.

18 Omwindselblaadjes alle even lang of ongelijk (fig. 1381). Kelkzoom

uit 2-4 naalden met weerhaken of uit 2-4 borstels met rugwaarts gerichte haren bestaand. Straalbloemen soms ontbrekend.

B i d e n s 3 ik.

Buitenste omwindselblaadjes bladachtig, afstaand, kleiner daiVde buitenste gokleurde.

Kelkzoom ontbrekend of onduidelijk 2-tandig Calliopsisyif#.

Omwindselblaadjes in 1 ï-y met vouwen. Kelkzoom ontbrekend. Madaria J|#.

19 Straalbloemen wit of rose. Omwindselbladen elkaar dakpansgewijze

bedekkend 20

Straalbloemen geel, zelden tot bruinachtig, soms purper ... 23