Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kelkzoom een duidelijke haarkroon vormend . . . . ... 45

31 Bloemen groenachtig. Helmknopjes vrij of bijna vrij (hg. 1377). 3Z Bloemen niet groenachtig. Helmknopjes tot een buis vergroeid. 34

32 Helmknopjes geheel vrij. Planten eenhuizig. Bloemen groenachtig.

Vrouwelijke bloemen 1 of 2 bijeen in een gemeenschappelijk, stekelig, tot een schijnvrueht uitgroeiend omwindsel besloten. Mannelijke bloemen talrijk, in hoofdjes 33

Helmknopjes iets vergroeid. Buitenste bloemen vrouwelijk. zonder bloemkroon.

Bloemkroon der schyfbloemen zwartachtig groen 1 va 3**

33 Omwindsel der mannelijke bloemen veelbladig, dat der vrouwelijke

gesloten, 2-bloemig (fig. 1377). Bladen gaaf of gelobd. 8 Xanthium 314.

Omwindsel der mannelijke bloemen veeldeelig, dat der vrouwelijke komvormig, 1-bloemig. Bladen dubbel-vindeelig. Ambrosia 313.

34 Hoofdjes alle 'uit meer dan één bloem bestaand 35

Hoofdies alle slechts uit één tweeslachtige bloem bestaand, tot een bolronde bloeiw(jze vereenigd. Helmknopjes blauw. Bloemkronen wit . . EchinopsJJ*.

35 Hoofdjes in schermvormige trossen, in pluimen of trossen (hg.

1396, 1407) • • • ••••,,• ' 07

Hoofdjes alleenstaand aan den top des stengels ot der takken . ó' 3G Hoofdjes pluimvormig of trosvormig, zeer klein (nauwelijks tot 0,0ü5 breedi, bolvormig of eirond (fig. 1396). Bloembodem kaal of dichtbehaard. Vruchten omgekeerd-eiiond. Bloemen geel,

roodachtig of bruinachtig • t e m is 1 a 3S3.

Hoofdjes in vlakke, schermvormige trossen, half-bolrond (meer dan 0 0Ó5 breed) (fig. 1407). Bloembodem naakt. Bloemen goudgeel. 1 Chrysanthemum 930.

37 Bloembodem kaal. Bloemen geel. Bladen verspreid . . . 38 Bloembodem met strooschubben of borstels bezet. Bladen tegenoverstaand of verspreid • • • • •

38 Bloembodem kegelvormig, hol (fig. 1412). Vruchten iets samen¬

gedrukt, ongesteeld. Bladen dubbel- tot drievoudig-vindeelig. 6 Matricaria ?«».

Rlnembodom biina vlak (tig. 1897). Vruchten der randbloemen bladachtig vlak, geX^HoofdJes klein. Bladen vinspletig. Stengel liggend . . Cotula 1*5

39 Omwindselbladen in 1 of 2 rijen (fig. 1379, 1381). Bladen tegen-

Omwindselbladen elkaar dakpansgewijze bedekkend (fig. 1397, 1398.

1447,1452) • • • • ; • • "

40 Omwindselbladen in twee rijen, de buitenste afstaand fig. 13811.

Kelkzoom uit 2-4 naalden met weerhaken bestaand. Bloembodem vlak Bidens tie.

Omwindselbladen in 1 rH, meest 6 ,fig. 1379». Kelkzoom strooschubachtig. Bloembodem kegelvormig. Hoofdjes klem Galinsóga

41 Bladen verspreid *

Sluiten