Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Straalbloemen 12-20. Buitenste omwindselbladen 10 of meer, circa half zoo lang als het omwindsel. Bladen lijn-lancetvormig, fijngetand (fig. 1422), van onderen viltig, zittend, de onderste gesteeld. Straalbloemen goudgeel. 0,60-1,80. !}.. Juni—Augs. Langs slooten, plassen en rivieren. Vrij algemeen.

Moeraskruiskruid. S. paludósus L.

11 Omwindsel rolrond, meest 8-bladig, kaal. Wortelstok ver kruipend, vertakt. Bladen met recht afstaande tanden. Straalbloemen meest 5, lichtgeel. Bladen kaal, de bovenste in een smalgevleugelden, aan den voet nauwelijks verbreeden bladsteel versmald. Stengel vaak rood. 0,60-1,50. 2j~ Juli—Septr. In bosschen, op vochtige plaatsen, ook langs wegen. Zeldzaam.

Fuchs'kruiskruid. S- Fuchsii Gmel.

Omwindsel klokvormig-rolrond, 10-12-bladig. Straalbloemen 6-8, goudgeel (fig. 14234, c). Wortelstok ver kruipend. Bladen ellip-

uscn-ianceivormig mg. i^oaj mei naar voren gerichte tanden, de onderste gesteeld, de bovenste met breedeh voet zittend. 0,90-1,50. 4. Augs., Septr. Langs de groote rivieren, ook langs beschaduwde slootkanten. Vrij zeldzaam. (S. saracenicus L.)

Lancetbladig kruiskruid.

S. fluviatilis Wallr.

rlg. 14L_. rift' 1 iB* >w. ^aienauia arvensis.

n straalbloem: b schijf bloem: c vruchthoopje: ri vruchtje.

48. Caléndula L, Goudsbloem.

1 Bladen alle langwerpiK-lancetvormig itig. 14J41. Buitenste vruchton lijnvormig, recht, gesnaveld, de middelste hootvorinig, de binnenste cirkelvormig opgerold. Bloemkroon goudgeel, ii.t0-o.20. O. -tuni—Herfst. Op bouwland. Maast,richt. Apeldoorn.

Akkcrgoudsbloem. (}. arvénsis L

Sluiten