Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Pieter Paulus", zoo zegt hij, „was de zoon van een timmermans- of molenmakersbaas te Axel in StaatsVlaanderen, dus van geen hooge komaf, al was zijn vader een bemiddeld man, die zelfs in de regeering van zijn kleine woonplaats zat." Pieter heeft te Utrecht in de rechten gestudeerd en toonde „eenige bekwaamheden, maar tevens", zoo wordt er dadelijk bijgevoegd met een overtuigend pleonasme, „tevens trotschheid en hoogmoed." Hij wilde de hoogte in en, nog onder het stadhouderlijk bewind levende, schreef hij reeds als student een werkje : „van het nut der stadhouderlijke Regeering". Na dit eerste geschrift volgde al spoedig een ander van meer wetenschappelijken aard: „Verklaring over de Unie van Utrecht", maar, zegt onze schrijver, daarvoor heeft hij, zonder het te zeggen, gebruik gemaakt van een handschrift van den geleerden raadpensionaris Slingelandt. Later is hij Patriot geworden en op welke wijze ? Natuurlijk naar het bekende recept: „hij heeft gedongen naar eene raadsheersplaats in den Hoogen Raad, maar is daarbij gepasseerd ter wille van een zoon van den Rotterdamschen burgemeester Bichon"; dat was voldoende, om hem op eens te bekeeren tot een feilen, democratischen Patriot! ')

De waarheid is, dat Pieter Paulus, gelijk zoovele anderen, tijdens den Engelschen oorlog zich heeft gewor-

') Aardig, hoe onze vriend in zijn heilig vuur hier weer bewijst, wat hij niet betogen wil, namelijk, dat Pieter Paulus wel een buitengewoon knap man moet geweest zijn, anders toch zou hij, de zoon van een Axelscn timmerman, niet eens genoemd zijn voor zoo'n hooge betrekking.

Sluiten