Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li. Schönberg. Administratie en handelskennis voor vrouwen.

Wat elke ontwikkelde vrouw dient te weten van Boekhouden en hetgeen ermee in verband staat. Met modellen toegelicht. Prijs f o,go. Geb. f1,25.

E. Schönberg. Wat kan en moet de Winkelier van liet Warenhuis leereu? Uit Amerikaansche, Fransche en Duitsche gegevens samengesteld met een voorrede van S. J. Meuwsen, voorzitter van den middenstandsbond. Prijs fi,6o. Geb. fi,95-

Am Mie Sillevis, Een Meisje-Student over „Een MeisjeStudentje". Prijs f 0,35.

Mr. J. Af. van Stipriaan Luïscius. Karakter. Uitgegeven tot nut der Nederlandsche Jongelieden. Prijs fo,io (bij 50 Ex. ter verspreiding f 0,05, bij 100 ex. f 0,03), 2e druk. 4e 6e duizental.

//. van Treslong. Civitas. Eene inleiding tot de Philosophie dor Gemeenschap. Deel I. De wetten van het gemeenschapsleven. Deel II. De Metaphysica der Gemeenschap. Prijs in 2 deelen geb. f5,90.

Vallende Ziekte en de Genezing in Nederland. Door de Nederlandsche Vereeniging tegen vallende ziekte uitgegeven, ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van haar gasthuis in 1908. (Een beperkt aantal is in den handel): Prijs f0,25.

C. de Waard Jr. De uitvinding der verrekijkers. Eene bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Uitgegeven met steun van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Prijs f 2,70.

Sluiten