Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat, door een geheimzinnige stof af te scheiden, aan de plant bevel geeft, hem een sterke veilige woning te bouwen en die zoo in te richten, dat 't zelfde huisje tegelijk ook voedsel voor hem zijn zal. 't Lijkt het koekhuis van Hans en Grietje wel.

Van de stof, die als prikkel moet dienen, is verder weinig bekend. Pogingen, om door

scheikundig be¬

reide stoften galontwikkeling te

doen ontstaan, 4 stengelgalvan zijn wel be- een boktor op proefd, maar tot populier, nu toe zonder succes, voor zoover ik weet. Wel moet die stof voor elke soort van

5. Spiraalvormige gal van bladluizen dier weef anders werk de in stengel van een popuherblau.

bouw van de gal hangt niet alleen van de plant af; op één en 't zelfde eikeblad immers

komen vaak zeer verschillende gallen voor; ook kan een en 't zelfde dier in den regel alleen een gal doen ontstaan op een bepaalde plant en meestal nog alleen op een bepaald orgaan van die plant, b. v. op een blad en niet op een knop, of omgekeerd.

Ook weet men nu, dat soms hetzelfde

dier in twee vormen voorkomt, en dan 6 Ananasgal. Cp spar. door ook weer twee verschillende gallen op bladluizen veroorzaakt.

Sluiten