Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenals bij het schieten moet men bij het teekenen uitsluitend letten op het voorwerp, dat men op het oog heeft. Houd den vinger zachtjes op den haan, haal dien langzaam, bedaard, onmerkbaar over en denk dan alleen aan het doel; al het andere moet daarvoor zwichten. Een slecht schutter denkt te veel aan den haan ; het schot moet als het ware van zelf afgaan.

Van de ouderen onder u moeten sommigen nu een of ander systeem aannemen.

£~»

Maak met u zelf uit, waarin ge lust hebt en doe dat dan. Ieder moet iets weergeven zooals het hem voorkomt te zijn. \\ anneer iedereen oorspronkelijk is, dan zal het pas de moeite waard zijn te leven. Er zijn enkele menschen, die het bijna wagen zich te uiten, en hoe belangwekkend zijn ze!

Twintig goede teekenaars zullen hetzelfde voorwerp niet op dezelfde wijze

Sluiten