Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haal het, ze is knap, maar ge zijt ei te vroeg gekomen. Het geeft niet veel uzelf

voorbij te loopen.

Al wat ge schildert moet den indruk geven van een aspiratie. Indien ge een stotteraar hoort, die zich verstaanbaar tracht te maken, gevoelt ge met hem mee.

Het kan mij niet schelen, dat ge onnauwkeurig spreekt — als ge maar iets te zeggen hebt!

Niemand deed ooit iets goeds, zonder nadenken, of ernst. Ik hecht aan einst. Hoe zou het werk van Michael Angelo in de Sixtijnsche kapel zijn uitgevallen, indien hij dat licht had opgevat?

Een artist bracht eens een bezoek aan

Grisi. Hij vond haar liggende op een kanapé,

moe en verdrietig. Hij gaf zijn veibazing

daarover te kennen en zeide, dat hij haai

juist altijd had benijd om haar kracht, haai

opgewektheid en vroolijkheid. Hij had niet

cedacht dat het leven haar tot een last kon Ö

4

Sluiten