Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staatsman een Franschën brief voorlezen. In plaats van door te gaan met lezen, zoo goed als hij kon, hield hij telkens op, bromde op zich zelf en verbeterde de woorden, die hij verkeerd had uitgesproken. Het gevolg is, dat ik vergeten heb wat er in den brief stond en mij alleen zijn fouten en verbeteringen herinner. Ik vind het prettig goed Fransch te hooren lezen, niet iemand zich daarin te hooren oefenen. Demosthenes oefende zich niet voor het publiek; hij deed dat in een kelder.

Het is het ondergeschikt zijn van het een aan het ander dat het schilderij tot schilderij maakt. Wij verlangen niet het geacheveerde, dat ratten aan kaas ge\ en; als zij klaar zijn is er niets meer van de kaas over. Vermijd zekere kleine, ploertige détails, die voor de menschen het geacheveerde uitmaken. Zij behooren tot die soort van dingen, die een kind in de war brengen,

Sluiten