Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vlieg misleiden, of een idioot amuseeren.

Sommigen zeggen, van een schilderij sprekend, dat „er wel iets moois in is". Het is geen compliment voor een kunstwerk, wanneer daarover zóo gesproken wordt! Wat zoudt ge wel denken, als ge van Beethoven s Sonates hoordet zeggen, dat „er wel wat moois in is?"

Wees niet te streng voor uzelf? Daar kan niemand tegen! Het schrikt van pio duceeren af. \\ erk door, en houd niet op om te oordeelen, voordat alles af is. De paarden, die bij een wedren van vier mijl wonnen, bleven niet na de eerste mijl stilstaan, om hun eigen stap te critiseeren. Dat zullen anderen wel doen. Laten de criticus en de historicus in het aas wroeten; hij, die produceert, moet steeds in het heden leven. Het eerstvolgende werk moet al het goede van het vorige bevatten en iets van het slechte daarin weglaten. Maar val nooit

Sluiten