Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doe geen beuzelarij, die u belette denken. Indien ge afwisseling wenscht, kies dan een ander doel, maar gebruik niet minder kruit en niet minder kracht. W ij zijn veel te angstvallig, wanneer we iets moeten uit-

O O I

voeren, omdat we in gedachte halt hebben gemaakt, alvorens te beginnen.

Albrecht Dürer wist een omtrek zóo te maken, dat die een flinke, volle figuur leek Hij begon met vastheid en soliditeit en maakte het fijn af. Ge kunt geen oog maken door een wimper te schilderen. Hoe Dürer ook begon, er is altijd ensemble in hetgeen hij deed, maar hij bracht het niet zoover in éen dag. Het kan zijn dat Hercules een slang worgde toen hij een kind was, maar er was een tijd dat hij het niet kon.

„Had Dürer een bijzondere manier van werken ?"

Neen, en niemand heeft die aanvankelijk. Iedereen begint met een ander te kopiëeren. Raphael kopieerde Perugino, V^an Dyck

Sluiten