Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heer X. niet gelijkend! Ik zou wel eenswillen weten in hoever een portret van Titiaan gelijken zou. Er zijn hier zulke portretten noodig, om de menschen te laten zien hoe ver de grootste artisten het hebben gebracht in het weero-even van het leven.

o °

De Bijbel is vol praktische gezegden. Alleen zij die werken kunnen hem volkomen begrijpen. Voor de overigen is hij over het geheel een zaak van gevoel, voor hem die werkt is hij vol ernst en praktisch. Herinner u wat daarin staat over vasten. Is dat niet volkomen juist? Men kan niet werken na een stevig maal.

Sommige menschen zeggen dat de tijd der schilderkunst, der beeldhouwkunst voorbij is. Alsof schilderkunst en beeldhouwkunst niet van alle tijden zijn! We zullen niet weer een beeldhouwkunst krijgen als de Grieksche, waarschijnlijk ook geen schilder-

Sluiten