Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Chopin en de critici zullen het van verrukking uitschreeuwen.

De menschen kunnen het goede niet zien. De eik behoeft niet voor den beuk ondertedoen; ook zegt hij niet: „Ik ben grooter dan de beuk!" Dat komt van onze bekrompenheid, van de manier waai op we zijn onderwezen. Het is een moeder een half dozijn paar handschoenen waaid dat haar kind beter schildert dan iemand anders. Het zou van meer liefde getuigen, indien zij haar kind nam zooals het is.

Kinderen leeren niet omdat ze gaarne leeren wat ze leeren, maar omdat ze gaarne anderen de baas willen zijn.

Om tot den vorm terug te keeren: ge moet den vorm kennen om uitdrukking te verkrijgen. De menschen denken dat men den vorm leert weergeven door correct teekenen. Zie naar Rembrandt's figuren: sommige vijf hoofden groot! W e zijn allen te knap, dat is de zaak. We probeeren

Sluiten