Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwachten iets te zullen worden, moeten we ons vrij houden voor de toekomst, opdat we van het beste kunnen profiteeren. Verbeeld u een jongen, die pas student is geworden en dien men in de eerste les leert den neus op te trekken voor Fransche kunst! Dat zal geen Michael Angelo van hem maken, als hij het tot het tweede jaar heeft gebracht. Volgens het oordeel van

o o

sommigen heeft de Fransche kunst nog wel iets te beteekenen.

Ge hebt uw advies gezegd. Ziehier het

c> o

mijne : Als ge onderwijs in teekenen wenscht te geven, ga dan regelrecht naar Frankrijk, en zoodra ge zoo knap zijt dat ge daar les kunt geven, neem ik uw uitgaven voor mijn rekening.

„Gelooft ge niet dat er evenveel verstand toe noodig is om een groot artist te zijn, als om een groot staatsman of auteur te wezen?"

Sluiten