Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat groot is heeft niets te maken met hetgeen reeds is tot stand gebracht; de dingen moeten worden bedacht, alvorens nog het woord er voor in een dictionnaire kan worden opgenomen.

Er is veel grond, die gedurende een eeuw kan worden bebouwd alvorens een oogst opteleveren. Kunst vereischt evenveel beoefening als iets ter wereld, niet alleen om te produceeren, maar zelfs om haar te begrijpen. Er leeft misschien op het oogenblik niemand ontwikkeld genoeg, om het werk van Michael Angelo te begrijpen of te waardeeren.

Een man kan zich niet meer ontwikkelen, dan zijn bevatting toelaat.

Ge wordt te zenuwachtig over uw werk. Ge raakt de voorstelling van het geheel kwijt en bekommert u te veel om de halve tinten en de grijsjes — dingen waaraan de Schepper nooit dacht. Al uw studies zijn

Sluiten