Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol leven. Niets van poppen. Poppen steken bijv. altijd de armen uit en de vingers en nagels, de nagels vooral, zijn zeer duidelijk te zien. Maar deze figuren houden vaak den mantel met den arm tot op de borst geplooid, en er is geen drukte van details. Men zou, wat gevoel, actie en bevalligheid aancraat, veel van die figuren kunnen leeren.

Vindt ge niet dat ge veel geleerd hebt door aan die schilderij doortewerken ? Ge kunt nu met vlug schetsen veel doen, wat ge vroeger niet doen kondt en ge zoudt nu niet zekere vergissingen begaan, zooals toen. Wij doen soms ons beste werk in een zeer korten tijd, maar dat gaat niet zonder op iets einders te zwoegen.

Praat niet altijd over het harde van werken, tenzij ge weeke dingen wilt doen. Denkt ge dat ge een schilderij van deeg kunt maken?

Sluiten