Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o-eleden verbood men iemand, die koorts had, water te drinken. Onze geliefde grootmoeders liet men versmachten en ware het niet dat de menschen op hun sterfbed erg vergevingsgezind en braaf zijn, velen zouden hebben gezegd: „O, ik hoop dat ik u eens in een hel zal zien, dan zal ik u ook geen druppel water geven! De deftige, oude dokter, met zijn stok met gouden knop, zijn gouden horloge aan een dikke ketting en wangen opgeblazen als van het bewustzijn van eigen grootheid, sprak: „Ge moogt niets eten, ge moogt geen water drinken!" En de goede, bevende oude o-rootmoeder stierf. Nu zeggen de dokters: „Drink zooveel water als ge lust, drink bouillon, enz." Wie weet hoe het over dertig jaren zal zijn! — al denken we, in onze wijsheid, dat we in alles reeds het hoogste hebben bereikt.

O

„Ik zou wel honderd jaren oud willen

*3

Sluiten