Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekent, moet ge er goed op letten hoe

de neus met de wang verbonden is, verder

op den omtrek van den neusvleugel, en als

ore dat o-edaan hebt is die ook af. Maar b ö

gij maakt details alsof ge krenten teekendet

op een snee taart.

Kunst is traditioneel; ze werd ontdekt

en weer ontdekt en ging van den een op

den ander over. Aan de oude schilderijen

is o-een vierde van het werk dat aan de

moderne is. Ge zoudt verbaasd staan, als

o-e zaaet hoe weinig details er op een ö ö °

Claude zijn.

Indien ge een schets in twee uren heut

o-emaakt, zes: het dan aan niemand! Als

Ö ' ö

^e het zegt, zullen de menschen die afschuwelijk vinden. Zij houden van werk dat er uitziet, als of er weken en maanden voor noodig zijn geweest. Zoo zult ge in gezelschap een dame hooren zeggen: „Zie eens wat een mooie geborduurde zakdoek! Het meisje dat hem werkte werd er blind

Sluiten