Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van! Is hij niet prachtig?" — „O!" — „Ha!" — enz.

Maak zes maanden lang eiken dag een schets uit het hoofd en ge zult over den uitslag verbaasd staan. Maar ge zult het niet doen, ergo niet verbaasd staan. Schilder iederen dag, als iets dat vanzelf spreekt, evenals ge uw ontbijt gebruikt. Maak honderd schetsen van wat ge maar wilt en berg ze op. Misschien komt er van éen een schilderij.

De meeste menschen zoeken handeling in een schilderij. Een schilderij moet hun iets vertellen en zij staan u aan te gapen, totdat ge zegt: „Dat beteekent dit of dat." En dan eerst stellen zij er belang in.

Wa arom doet ge zoo?

„U zei het mij gisteren."

Nu ja, maar ik zei niet dat ge eeuwig en altijd zoo moet doen.

Sluiten