Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om te teekenen. Al wat ge weet geeft ge met zwarte lijnen weer. Ge weet dat uw model een lijn heeft tusschen de lippen en ge maakt daar een streep met houtskool.

Is dat al het houtskool dat ge hebt ? Het is alsof ge probeert daarmee „rond te komen" — precies als de kostschooljuffrouw met de boter.

Ge moet trachten zooveel mogelijk mooie dingen te bestudeeren, anders zult ge nooit mooie dingen maken. Ik heb u herhaaldelijk Sfezepfd welke werken gfe moet nateekenen:

O O 'J

van Michael Angelo, Raphael, Dürer, Holbein, Mantegna. Tracht iets van hen te krijgen, hang het op in uw kamer, kopieer het, teeken het herhaaldelijk uit het hoofd na, totdat het een deel van uzelf is geworden, evenals „Jantje zag eens pruimen hangen." Ge kunt een oog niet goed teekenen, zoolang ge niet weet hoe de een

Sluiten