Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hoofd en schouders van dezen jongen, deugen niet. Zie hoe eenvoudig die in de werkelijkheid is. Zoo iets los behoort met losheid te worden gedaan. Ge kunt het niet gedaan krijgen door bang te worden en te gaan tobben. En zie hoe weinig moeite het kost om het weer goed te krijgen! Eerst de handeling en dan afwerken. De handeling is het voornaamste en ge kunt daarmede niet achterna komen als het doek afgewerkt is. Bijna niemand kan de handeling veranderen wanneer het doek vergevorderd is. Het gebeurt soms, maar het is bijna nooit mogelijk. Bij een figuur als die van dezen jongen zijn bovendien het lompe en achtelooze in zijn manier van zitten essentieele dingen.

Ik ben er hard bang voor, dat de leerlingen van de teekenschool u de baas zullen zijn. Men leert hen daar zoo nauwkeurig mogelijk te teekenen. Mischien had ik beter gedaan zóo ook met u te beginnen. Ik

Sluiten