Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zijn brood te verdienen in gevaar brengt, behoorde niet te worden geduld; want alle Engelschen volgen Ruskin als lammeren. Whistier is een uitstekend schilder. Als hij aan den gang is werkt hij als een tijger. Ik zag eens een doek van hem bij Rossetti en meende dat het in éen dag was gedaan : zoo eenvoudig en frisch was het geschilderd. Maar Rossetti vertelde mij, dat hij sommige gedeelten herhaaldelijk had overgeschilderd, voordat hij er tevreden mee was.

Whistler's brochure heeft een aantal dwaze replieken uitgelokt, maar geen enkel werkelijk antwoord. Hij schildert en wordt een verwaande fat en een kwast genoemd. Hij geeft een brochure van een kwartje uit om zich te verdedigen en nu vallen de critici op hem aan en noemen zijn geschrijf: „non-

oordeelde den criticus tot een shilling boete, Whistier dus in het gelijk stellende. Deze schreef bovendien een brochure om Ruskin's critiek te wederleggen.

Naschrift bij den tweeden druk. Whistier stierf 17 Juli jl. te Chelsea.

Sluiten